Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego zaprasza na modlitwę

duch

Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu zaprasza na spotkania modlitewne wszystkie osoby, które pragną słuchać, rozważać i głosić Słowo Boże, uwielbiać i dziękować Bogu oraz służyć potrzebującym, zwłaszcza modlitwą.

Spotykamy się po Mszy Świętej wieczornej, w każdą środę o godz. 19:00
w sali Domu  Parafialnego w Smolcu.

Zmiana miejsca Forum Charyzmatycznego

Forum Charyzmatyczne „JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”, które odbędzie się  w dniach 05-06 maja b.r.  zostaje przeniesione z  Centrum Konferencyjnego we Wrocławiu do Świetlicy  mieszczącej się  w Smolcu przy ulicy Głównej 47 (na przeciwko Dworca Kolejowego w Smolcu).

Parkowanie aut jest możliwe na parkingu przy kościele parafialnym w Smolcu        ulica Kościelna i  w pobliżu Dworca Kolejowego.

Msza Święta będzie sprawowana w Kościele przy ul. Kościelnej 4 w Smolcu              (odbędzie się  w piątek o godz. 19.00 a w sobotę  o godz. 20.00 ), prosimy o zgłaszanie się osób do posługi szafarza lub asysty liturgicznej (zgłoszenie na adres mailowy: krzyz.smolec@wp.pl). Na Msze Święte w piątek i w sobotę wstęp jest wolny.

Osoby, które rejestrowały inne osoby na swój adres mailowy proszone są                            o poinformowanie ich o tych informacjach .

Organizatorzy Forum.

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO PRZED FORUM CHARYZMATYCZNYM

Nowenna do Ducha Świętego przed Forum Charyzmatycznym „Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj” od 26.04. do 04.05.2017 roku. Zapraszamy wszystkich uczestników forum do wspólnej modlitwy w intencji tego wydarzenia: prowadzących konferencje i modlitwę, wszystkich uczestników i organizatorów, o bezpieczny przebieg spotkania i dobre owoce tego dzieła.

Nowenna do Ducha Świętego przed Forum

JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”

Panie, daj nam Ducha wiary i poznania, daj nam Ducha dobroci i wielkoduszności, daj nam Ducha miłości i jedności.”

( modlitwa św. Jana Pawła II z 25.01.1993r)

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:  środa 26.04.2017 r.

 W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu: czwartek 27.04.2017 r.

Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

 W trzecim dniu: piątek 28.04.2017 r.

Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu: sobota 29.04.2017 r.

Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych”|
(2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:   niedziela 30.04.2017 r.

 Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

 W szóstym dniu:  poniedziałek 01.05.2017 r.

 Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu: wtorek 02.05.2017 r.

Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:  środa 03.05.2017 r.

Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu: czwartek 04.05.2017 r.

Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:   Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Stworzycielu Duchu przyjdź

 1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 1. Pocieszycielem jesteś zwan,

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość ognia żar.

 1. Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

 1. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy swej.

 1. Nieprzyjaciela odpędź w dal,

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym,

Miniemy zło, co kusi nas.

 1. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Forum Charyzmatyczne – „JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ” – ZAPISY ZAMKNIĘTE

!!!   Z A P I S Y  Z A M K N I Ę T E   !!!


Zapraszamy na FORUM CHARYZMATYCZNE z okazji jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim „JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”, które odbędzie się
w dniach 5 – 6 maja 2017 w Centrum Konferencyjnym „Terminal Hotel” ul. Rakietowa 33, Wrocław (Muchobór Wielki)

Prosimy o modlitwę wspólnotową i osobistą oraz post w intencji bezpiecznego przebiegu forum, prowadzących, uczestników i organizatorów, a także o dobre owoce tego dzieła.

*Przyjdź na forum charyzmatyczne, a zmieni się Twoje życie,
Bóg odkryje przed Tobą
nowe drogi.*PROGRAM FORUM CHARYZMATYCZNEGO

Piątek
05 maja 2017

7.00 – 8.30 rejestracja

8.30 – 9.00 uwielbienie

9.00 – 9.45 sesja I – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część I + modlitwa

9.45-10.00 przerwa

10.00 – 11.00 sesja II – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część II + modlitwa

11.00 – 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 sesja III ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część I + modlitwa

12.30 – 13.00 uwielbienie

13.00 – 14.30 przerwa na obiad

14.30- 15.00 uwielbienie

15.00 – 15.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15- 16.30 sesja IV ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część II + modlitwa

16.30 – 16.45 przerwa

16.45 – 18.00 sesja V ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część III + modlitwa

18.00 – 18.30 przerwa na kolację

18.30 – 20.00 Msza Święta .

Posługę muzyczną w czasie forum będzie prowadził zespół uwielbienia "NOE"

Posługę muzyczną w czasie pierwszego dnia forum będzie prowadził zespół uwielbienia „N.O.E.”


Sobota
06 maja 2017

7.30 – 9.00 Recepcja

Maria Vadia

9.00 – 13.30 Sesja I, Sesja II

13.30 – 15.00 Przerwa na obiad

15.00 – 15.15 Koronka do MB

15.15 – 18.00 Sesja III, Sesja IV

18.00 – 18.45 Kolacja

18.45 – 19.45 Sesja V

19.45 – 20.00 Przerwa

20.00 – 21.00 Msza Święta

Posługę muzyczną w drugim dniu  forum będzie prowadził zespół uwielbienia „Armia Dzieci” .


REGULAMIN FORUM CHARYZMATYCZNEGO

 1. Organizatorem Forum Charyzmatycznego jest Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego przy Parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu.

 2. Forum charyzmatyczne prowadzone jest zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

 3. Spotkanie ma charakter zamknięty.

 4. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem:   http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/zapisy/

 1. W spotkaniu mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.

 2. Rejestrowanie podczas trwania Forum obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą organizatora.

 3. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika forum odpowiada uczestnik, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

 4. W miejscu odbywania się spotkania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

 5. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

 6. Osoby uczestniczące w forum są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zaleceń organizatora spotkania.

 7. Uczestnik naruszający porządek podczas forum i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się spotkania bez opieki.

 9. Osoba uczestnicząca w spotkaniu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania forum, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 10. Dane osobowe zbierane są w procesie zgłoszenia na forum i przetwarzane na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora – zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

 11. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas spotkania przez organizatorów lub osób upoważnionych przez osoby organizujące spotkanie.

 12. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat spotkania.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

 14. Zwrot kwoty na cele ewangelizacyjne : wniesiona kwota może być zwrócona w całości lub w części (pomniejszona o koszt prowizji bankowej, inne poniesione konieczne koszty organizacji spotkania), w przypadku, gdy będzie możliwość zarejestrowania przez organizatora osoby z listy „rezerwowej” na miejsce uczestnika ubiegającego się o zwrot.

 15. Zwrot nie przysługuje osobie zarejestrowanej w przypadku braku osoby na liście rezerwowej. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na forum innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 10 dni przed spotkaniem.

 16. Wpłaty z tytułu zamówionych posiłków nie podlegają zwrotowi począwszy od dnia zamknięcia zapisów. Rezygnacja z posiłków przed zamknięciem zapisów jest możliwa, zwracany jest koszt obiadu czy kolacji, pomniejszony o prowizję bankową.

 17. Zapisy są prowadzone do dnia 25.04.2017 lub do dnia osiągnięcia wymaganej ilości miejsc.


Warianty uczestnictwa:
– kapłani, siostry zakonne i dzieci do 5–ego roku życia ponoszą tylko koszty posiłków
– dzieciom do 5 roku życia nie zapewniamy miejsc siedzących (podlegają rejestracji przez formularz zapisów)

Koszty:
60 zł – wpłata za dzieci i młodzież w wieku 6 do 17 lat,
100 zł – osoby zapisane do dnia 31.03.2017
120 zł – osoby zapisane od 1.04.2017 do 25.04.2017
– wpłata osoby dorosłej na cele ewangelizacyjne

wpłaty na cele ewangelizacyjne i za obiady :

88 9574 0005 2001 0005 9789 0113

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Smolcu
55-080 Kąty Wrocławskie
Smolec, ul.Kościelna 4

tytuł wpłaty: na cele ewangelizacyjne + obiad”

 

Świadectwo uwolnienia z nałogów w „Dzień Łaski”

    Świadectwo Daniela.

Witam. Chciałbym w kilku słowach podzielić się moim świadectwem. Otóż byłem uzależniony od pornografii i masturbacji. Tkwiłem w tym bagnie około 20 lat. Byłem tym przesiąknięty i oddawałem się temu niemal w całości. Choć miałem świadomość, że jest ze mną źle nie byłem w stanie  z tego się wyrwać. Pochodzę z rodziny katolickiej, więc zawsze uważałem się za katolika, a jako dziecko często się modliłem do Maryi,  przez jakiś czas byłem nawet ministrantem. Z czasem w miarę dorastania zaczęły się przeróżne problemy, coraz mniej się modliłem a zastępowałem modlitwę czym innym. Pojawił się alkohol, wszelkiego rodzaju używki, metalowa muzyka i w końcu doszła to tego pornografia i masturbacja. Prawie całkiem zapomniałem o Bogu i w ogóle się nie modliłem. Czasem z przyzwyczajenia poszedłem do kościoła w niedzielę. W końcu poznałem swoją żonę, szybko się zaręczyliśmy i wzięliśmy ślub. Wyobrażałem sobie, że jak będę w małżeństwie, to problem z masturbacją oraz z pornografią sam się rozwiąże. Przez pierwszy miesiąc małżeństwa rzeczywiście było lepiej. Szybko jednak powróciłem do starych przyzwyczajeń. W końcu przez to zaczęło się sypać moje małżeństwo, wpadałem w nieuzasadnioną złość, bywałem bardzo rozdrażniony kłóciłem się z dziećmi i z żoną oraz z każdym, kto stanął  mi na drodze. Z biegiem czasu  zauważyłem, że potrzebuję coraz to nowszych wrażeń, więc zacząłem sięgać do wszelakich możliwych rodzajów pornografii. Dobiłem do „dna”, tkwiłem w tym bardzo głęboko, i gdy zacząłem sobie uświadamiać, że przez to moje życie zaczyna się walić przez coraz częstsze kłótnie i  przez  brak szacunku do żony zacząłem się bronić. Szukałem sposobów, które by mi pomogły z tym skończyć. Zainstalowałem nawet program blokujący te treści. Wszystko na próżno zwykle po tygodniu wracało wszystko jakby z większą mocą. Wiele  razy sytuacja się powtórzyła. W reszcie po wielu nieudanych próbach zacząłem błagać ze łzami w oczach Boga, aby mi pomógł. Oczywiście na początku miałem wrażenie jakby Bóg mnie opuścił i że w ogóle mnie nie słucha. Jednak się nie poddawałem. Pewnego razu na facebooku znalazłem wspaniały post, który przypominał o „Godzinie Łaski” 8 grudnia o godzinie 12. Jest to szczególna godzina, w której Matka Boża uprasza łaski dla tych, którzy ją o nie poproszą w tej właśnie godzinie. Tak się złożyło, że przed tym dniem 1 grudnia kolejny raz podjąłem walkę ze swoim uzależnieniem i z wielkim trudem dotrzymałem bez grzechu do 8 grudnia, Gdy nadeszła ta wyjątkowa godzina ze łzami w oczach zacząłem przyzywać Maryi i błagać o to, aby mi pomogła, aby to ode mnie zabrała, ale że jeszcze wtedy moja wiara była bardzo słaba nie sądziłem, że się coś zmieni w moim życiu i byłem pewien, że za parę dni znowu powrócę do mojego uzależnienia. Minął jakiś czas i zapomniałem o 8 grudnia i o tym, że zaniosłem prośbę do Maryi. Mijały kolejne dni i  tygodnie, a ja wciąż trwałem w czystości. Oczywiście pokusy mną miotały i były bardzo silne jednak jakaś siła nie pozwalała mi wejść na treści pornograficzne, a nawet jak wszedłem, to od razu musiałem wyjść. Również próbę masturbacji powstrzymała jakaś siła. Minęło parę miesięcy a ja dalej żyłem w czystości. Wtedy zacząłem sobie uświadamiać, że to nie jest moja zasługa, ale to musiała być Boża interwencja. Jednak nie wiedziałem dokładnie, która  modlitwa zadziałała. Minął rok i pierwszego grudnia znowu zobaczyłem gdzieś w necie post, który przypominał o „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” Wtedy do mnie dotarło  i uświadomiłem sobie dopiero po roku, że to był Cud za wstawiennictwem naszej ukochanej Matki. Kiedy to zrozumiałem poczułem wdzięczność, jakiej dotąd nie odczuwałem. Dziś mija rok i jeden miesiąc od rozpoczęcia mojej abstynencji i choć pojawiają się „próby” i pokusy, które nieustannie mnie atakują potrafię sobie z nimi radzić .Podniosłem sobie poprzeczkę i teraz za upadek uważam każdą nieczystą myśl oraz dłuższe zapatrzenie się na jakieś swawolne zdjęcie. Na koniec chciałbym dać kilka wskazówek tym, którzy są w podobnej sytuacji. Po pierwsze musisz sobie zdać sprawę z tego, że sam sobie z tym nie poradzisz, nie ma takiej możliwości, oraz nikt, ani nic Ci nie pomoże, żaden program zabezpieczający itd. Pornografia zawsze cię znajdzie. Uzależnienie od pornografii i masturbacji to jest rodzaj zniewolenia duchowego i człowiek sam z siebie nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest MODLITWA. Tylko w ten sposób masz szanse wyjść z tego. Módl się nieustannie na różańcu , pójdź do generalnej spowiedzi z całego życia, ponieważ to jest potężny egzorcyzm. Zdaj sobie sprawę z tego, że nie uwolnisz się od razu,  NIGDY, ALE TO NIGDY się nie poddawaj. Trwaj w codziennej modlitwie, jeśli upadniesz nie załamuj się, tylko znowu pójdź do spowiedzi, nawet jakby to miało się powtórzyć tysiąc razy nie możesz się poddać, zawierz swoje życie Jezusowi i Maryi, a w końcu otrzymasz potrzebne łaski. Poproś kapłana o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie. Odmawiaj „Nowennę Pompejańską”, odmawiaj nowennę do „Matki Bożej Rozwiązującej Węzły”. To są niezwykle skuteczne modlitwy, które czynią cuda i pomogły już wielu ludziom. Kiedy już zostaniesz uzdrowiony musisz wiedzieć,  że tu walka się nie kończy  i w dalszym ciągu będziesz bombardowany pokusami i ciągle będziesz musiał walczyć, ale nie będziesz już sam,  lecz z Jezusem i Maryją . Mam nadzieję, że komuś się przydadzą wskazówki, które tutaj przedstawiłem. Życzę wam powodzenia w walce z tym straszliwym uzależnieniem. Pamiętajcie, że tylko z Bogiem możemy coś osiągnąć i tylko On nas może uzdrowić.

Z Bogiem.

Daniel.

Msza Święta Wotywna o Duchu Świętym czwartek 23.02.2017 r. godz. 19.30

W naszej parafii  po raz drugi odbędzie się Msza Św. wotywna o Duchu Świętym w czwartek 23 lutego b.r. o godzinie 19.30.

 

 

O wielkim znaczeniu Mszy świętej o Duchu Świętym pisze w swych tekstach Święta Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego zwana „Małą Arabką” – „Widziałam przede mną Gołębicę   i nad nią przelewający się kielich, tak jakby było w nim źródło. To, co wylewało się   z kielicha, zraszało Gołębicę i obmywało ją. Zarazem usłyszałam głos, który wychodził z tego wspaniałego światła. Głos powiedział: Jeżeli chcesz mnie szukać, poznać,  i pójść za mną, wzywaj Światło, tzn. Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy wzywające Go… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać   tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego,  nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy.      I nie umrą w ciemnościach”.                                                                                                                                              [Za:] Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié, Pensées, Editions du Serviteur, 1993, s. 85.

Święta Maria od Jezusa od Ukrzyżowanego, przeżywając wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, w 1869 roku napisała znaną dzisiaj we wszystkich zakątkach świata modlitwę do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej:                                                                                                                       |„Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie, Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem – błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!”

I Msza Św. wotywna o Duchu Świętym – 26.01.2017 r.

 

Pierwszy Smolecki Orszak Trzech Króli 06.01.2017

Po raz pierwszy Fundacja Orszak Trzech Króli, Stowarzyszenie Chóru „Smolec Cantans” wspólnie z Parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolcu, Stajnią Smolec, Chórem Parafialnym, Scholą, Wspólnotą Podwyższenia Krzyża Świętego i Różańca Rodziców za Dzieci zorganizowali  Orszak Trzech Króli w Smolcu. Orszak wyruszył  6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) po Mszy św.  o godzinie  11.30. Na orszaku zebrała się liczna grupa parafian Smolcu,  Krzeptowa i okolicznych miejscowości.

Świadectwa z Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie z dnia 28.10.2016

29-nd-b

Niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica!

Chciałabym złożyć świadectwo  uzdrowienia z choroby moich oczu. Ojciec Andrzej pod koniec Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie, która odbyła się w Smolcu 28 października b.r. powiedział, że Jezus uzdrawia  między innymi osoby chore na oczy i poprosił, by te osoby wstały. Wówczas ja nie wstałam, gdyż nie czułam się godna, by to mnie zechciał uzdrowić Jezus. Po kilku dniach zobaczyłam dużą poprawę w wyglądzie moich oczu. Przestały być zaczerwienione, z dnia na dzień widziałam coraz lepiej. Po kilku dniach zrozumiałam, że to Jezus zaczął działać. Postanowiłam się gorliwie  modlić o całkowite uzdrowienie, które niebawem otrzymałam. Chciałabym zwrócić uwagę, iż leczyłam się u różnych specjalistów dwa lata, gdy Jezus postanowił mi pomóc, przestałam wierzyć, że kiedykolwiek wyzdrowieję. Jednak stało się inaczej, za co pragnę w tym świadectwie  podziękować Panu  Bogu. Boże! Ty wiesz najlepiej czego potrzebujemy.

Ewa z Wrocławia

 

 

Rekolekcje w Nowej Soli i Świebodzicach z ks.dr Johnem Bashoborą z udziałem naszej wspólnoty

W dniach 11-13 listopada  w Nowej Soli i 14-16 listopada b.r. w Świebodzicach  nasza wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach z udziałem o. dr Johna Bashobory. Były to bardzo mocne rekolekcje, w których Bóg dotykał wielu uczestników i uzdrawiał ich  fizycznie i duchowo. Były to spotkania, w których Bóg mówił nam, abyśmy byli wojownikami Jezusa Chrystusa, niosącymi Ewangelię do naszych rodzin, wspólnot i miejsc pracy.

W czasie konferencji padło ważne stwierdzenie na temat ewangelizacji rodziny: „Jest bardzo niewiele kościołów na całym świecie, zwłaszcza w Europie, gdzie rodzina przychodzi ze swoimi dziećmi do kościoła. Cała rodzina nie tylko przychodzi do kościoła, ale cała rodzina ewangelizuje. Wtedy małżeństwa nie będą się rozpadać, ponieważ jest ktoś, kto spina te rodziny – łączy je Jezus Chrystus”. Temat tych rekolekcji przygotował uczestników do przeżycia roku duszpasterskiego, który rozpoczynamy w I niedzielę Adwentu. Myślą przewodnią przez cały rok liturgiczny będzie wezwanie „Idźcie i głoście Ewangelię”, do czego jesteśmy powołani.

Marsz Wszystkich Świętych w Kątach Wrocławskich 31.10.2016

20161031_190347

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 rozpoczął się Marsz Wszystkich Świętych, który zgromadził liczne grono wierzących. Wielu z nich było przebranych w stroje, które przypominały nam znanych Świętych. Każdy mógł otrzymać balonik z napisanym imieniem świętego. Rozśpiewany orszak przeszedł przez Rynek miasta i okoliczne uliczki  Zakończył się  wypuszczeniem w niebo baloników  oraz udzieleniem błogosławieństwa wszystkim uczestnikom marszu.

Świadectwa z Warsztatów „Posługa Charyzmatami”

Zwracamy się z prośbą o napisanie na adres mailowy: krzyz.smolec@wp.pl swojego świadectwa o  tym, jak Bóg dotknął Cię w czasie spotkania „Posługa Charyzmatami” z Marcinem Zielińskim w dniu 15.10. 2016 r.

Jeżeli ktoś z Państwa ma zdjęcia,  filmy  prosimy  o kontakt mailowy lub podanie swojego numeru telefonu. Serdecznie pozdrawiamy. Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 28.10.2016. godz. 18.00

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię                                                                                                                                                                          (Mt 11,28).       Jeśli pragniesz spotkać żywego Boga, doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy i zanurzyć się w Jego miłości, zapraszamy Cię na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się w kościele Narodzenia N.M.P w Smolcu przy ulicy Kościelnej 4 w piątek 28.10.2016 r. o godz 18.00 Modlitwy prowadzić będzie sercanin o. Andrzej Smołka długoletni misjonarz w Afryce i Republice Kongo.

Serdecznie zapraszamy.
msza_z_modlitwa_ouzdrowienie

Charyzmaty w Smolcu – artykuł na stronie smolec24.pl

Charyzmaty w Smolcu

Na początku września Edyta Niemczynowska-Frąckiewicz, moja przyjaciółka i nasza redakcyjna koleżanka, zaproponowała mi udział w warsztatach Odnowy w Duchu Świętym “Posługa Charyzmatami” organizowanych przez smolecką Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego. To osoba godna zaufania, więc niezwłocznie się zarejestrowałem i dokonałem odpowiedniej wpłaty.

Nie żałuję swojej decyzji, choć moja duchowość jest nieco inna, raczej benedyktyńska, w której bardzo ważną rolę odgrywa milczenie. Warsztaty miały miejsce 15 października w smoleckiej świetlicy. Miałem wtedy okazję zobaczyć żywy, działający Kościół i cieszyć się rezultatami prężnej aktywności członków Wspólnoty. Pierwotnie myślałem, że będzie to spotkanie w bardzo wąskim gronie i jakież było moje zaskoczenie, gdy na sali ujrzałem być może ponad 200 uczestników i uczestniczek!

Były wśród nich osoby świeckie, duchowne i konsekrowane, a także rodziny z dziećmi w różnym wieku. Przybyli do Smolca członkowie różnych wspólnot m.in. z Wrocławia, Lubina, Legnicy, Strzelina, Katowic i Lutyni. Przyjemnie było patrzeć na to, jak wszystkie te osoby odnosiły się do siebie z życzliwością. W intencji zebranych modliło się około 30 zakonów.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół N.O.E. z panem Jackiem Geremeszem na czele. Gościem specjalnym był Marcin Zieliński, lider wspólnoty “Głos Pana” ze Skierniewic, który poprowadził 3 konferencje. Warsztaty zakończyły się uroczystą Mszą Świętą w smoleckim kościele, po której modlono się o uzdrowienie.

Wydarzenie zostało zorganizowane w sposób niezwykle profesjonalny. Wolontariuszki i wolontariusze spisali się na medal – byli sympatyczni, mili, uśmiechnięci i bardzo pomocni. Dzięki nim każdy z uczestników czuł się w Smolcu dobrze. W mniejszej sali świetlicowej można było napić się kawy, herbaty oraz kupić pączki lub słodkie bułki z “Harnasia”. Tam też znajdowało się stoisko z dewocjonaliami, książkami i płytami.

Na koniec dwie łyżki dziegciu. Pierwsza: chyba na palcach jednej ręki można było policzyć uczestników warsztatów ze Smolca, którzy nie byli związani z organizującą to wydarzenie Wspólnotą Podwyższenia Krzyża Świętego. Druga jest taka, że ponownie okazało się, jak bardzo potrzebujemy parkingu w centrum Smolca.

Sebastian Kotlarz