o. John Bashobora we Wrocławiu dnia 28.05.2017

Już za nami spotkanie z charyzmatycznym kapłanem  z Ugandy o.  dr Johnem Bashoborą, który wygłosił  4 konferencje  oraz prowadził modlitwę o uzdrowienie dla 3 tysięcy wierzących z różnych wspólnot. Spotkanie odbyło się z okazji jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim.  W czasie pierwszej konferencji o. John nawiązał do historii powstania ruchu charyzmatycznego w Kościele Katolickim. Wieczorem odbyła się modlitwa uzdrowienia,  podczas której o. John Bashobora modlił się, aby Bóg dotknął osób mających  dolegliwości duchowe bądź  fizyczne. Z naszej wspólnoty uczestniczyło 7 osób w spotkaniu.

JUŻ PO FORUM “JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Forum Charyzmatyczne “Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj”, które odbyło się w Smolcu w dniach 5-6 maja b.r.. Zaproszonymi gośćmi byli, w pierwszym dniu – ks. Jan Kruczyński i ks. Krzysztof Kralka SAC, a w drugim dniu – Pani Maria Vadia z Miami (USA) .  Posługę muzyczną pełnił zespół uwielbienia „N.O.E”. i  zespół  “Armia Dzieci”. W spotkaniu uczestniczyło 250 osób. Uczestnicy reprezentowali wspólnoty z całej Polski (z Wrocławia, z Warszawy, Krakowa,  Nysy,  Jelcza Laskowice, Strzelina, Lubina, Zgorzelca, Oleśnicy,  Oławy, Lutyni,  Żarowa, Kamieńca Wrocławskiego, Radomia,  Kalwarii Zebrzydowskiej, Zamościa, Lublina, Krotoszyna,  Tomaszowa Mazowieckiego, Trzebnicy i Kępna,  Dziękujemy za kapłanów, siostry zakonne i świeckie osoby konsekrowane oraz wszystkich obecnych.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za prelegentów, że przyjęli na siebie powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny wszędzie, gdzie Ich  Pan posyła. I czynią to, będąc posłuszni Duchowi Św., z wielką radością, zachęcając uczestników spotkania nie tylko do modlitwy, ale i do szukania okazji, aby Królestwo Boże się rozszerzało, a dzieje się to wtedy, gdy idziemy w Jego namaszczeniu, będąc posłanymi do tych, którzy są ubodzy, mają serca złamane, są zniewoleni, chorzy, po to by uwielbiać Boga, uzdrawiać chorych.

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą naszą Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wolontariuszom i sympatykom naszej wspólnoty za pomoc, zaangażowanie i życzliwość. Niech Dobry Bóg Wam obficie błogosławi.

Wszystkich, którzy chcieliby złożyć  swoje świadectwo z uzdrowienia prosimy o przesłanie go na maila: krzyz.smolec@wp.pl

Z modlitwą Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu.

Forum Charyzmatyczne – “JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”

!!!   Z A P I S Y  Z A M K N I Ę T E   !!!


Zapraszamy na FORUM CHARYZMATYCZNE z okazji jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim „JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”, które odbędzie się
w dniach 5 – 6 maja 2017 w Centrum Konferencyjnym „Terminal Hotel” ul. Rakietowa 33, Wrocław (Muchobór Wielki)

Prosimy o modlitwę wspólnotową i osobistą oraz post w intencji bezpiecznego przebiegu forum, prowadzących, uczestników i organizatorów, a także o dobre owoce tego dzieła.

*Przyjdź na forum charyzmatyczne, a zmieni się Twoje życie,
Bóg odkryje przed Tobą
nowe drogi.*PROGRAM FORUM CHARYZMATYCZNEGO

Piątek
05 maja 2017

7.00 – 8.30 rejestracja

8.30 – 9.00 uwielbienie

9.00 – 9.45 sesja I – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część I + modlitwa

9.45-10.00 przerwa

10.00 – 11.00 sesja II – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część II + modlitwa

11.00 – 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 sesja III ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część I + modlitwa

12.30 – 13.00 uwielbienie

13.00 – 14.30 przerwa na obiad

14.30- 15.00 uwielbienie

15.00 – 15.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15- 16.30 sesja IV ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część II + modlitwa

16.30 – 16.45 przerwa

16.45 – 18.00 sesja V ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część III + modlitwa

18.00 – 18.30 przerwa na kolację

18.30 – 20.00 Msza Święta .

Posługę muzyczną w czasie forum będzie prowadził zespół uwielbienia "NOE"

Posługę muzyczną w czasie pierwszego dnia forum będzie prowadził zespół uwielbienia “N.O.E.”


Sobota
06 maja 2017

7.30 – 9.00 Recepcja

Maria Vadia

9.00 – 13.30 Sesja I, Sesja II

13.30 – 15.00 Przerwa na obiad

15.00 – 15.15 Koronka do MB

15.15 – 18.00 Sesja III, Sesja IV

18.00 – 18.45 Kolacja

18.45 – 19.45 Sesja V

19.45 – 20.00 Przerwa

20.00 – 21.00 Msza Święta

Posługę muzyczną w drugim dniu  forum będzie prowadził zespół uwielbienia “Armia Dzieci” .


REGULAMIN FORUM CHARYZMATYCZNEGO

 1. Organizatorem Forum Charyzmatycznego jest Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego przy Parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu.

 2. Forum charyzmatyczne prowadzone jest zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

 3. Spotkanie ma charakter zamknięty.

 4. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem:   http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/zapisy/

 1. W spotkaniu mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.

 2. Rejestrowanie podczas trwania Forum obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą organizatora.

 3. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika forum odpowiada uczestnik, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

 4. W miejscu odbywania się spotkania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

 5. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

 6. Osoby uczestniczące w forum są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zaleceń organizatora spotkania.

 7. Uczestnik naruszający porządek podczas forum i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się spotkania bez opieki.

 9. Osoba uczestnicząca w spotkaniu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania forum, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 10. Dane osobowe zbierane są w procesie zgłoszenia na forum i przetwarzane na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora – zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

 11. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas spotkania przez organizatorów lub osób upoważnionych przez osoby organizujące spotkanie.

 12. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat spotkania.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

 14. Zwrot kwoty na cele ewangelizacyjne : wniesiona kwota może być zwrócona w całości lub w części (pomniejszona o koszt prowizji bankowej, inne poniesione konieczne koszty organizacji spotkania), w przypadku, gdy będzie możliwość zarejestrowania przez organizatora osoby z listy „rezerwowej” na miejsce uczestnika ubiegającego się o zwrot.

 15. Zwrot nie przysługuje osobie zarejestrowanej w przypadku braku osoby na liście rezerwowej. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na forum innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 10 dni przed spotkaniem.

 16. Wpłaty z tytułu zamówionych posiłków nie podlegają zwrotowi począwszy od dnia zamknięcia zapisów. Rezygnacja z posiłków przed zamknięciem zapisów jest możliwa, zwracany jest koszt obiadu czy kolacji, pomniejszony o prowizję bankową.

 17. Zapisy są prowadzone do dnia 25.04.2017 lub do dnia osiągnięcia wymaganej ilości miejsc.


Warianty uczestnictwa:
– kapłani, siostry zakonne i dzieci do 5–ego roku życia ponoszą tylko koszty posiłków
– dzieciom do 5 roku życia nie zapewniamy miejsc siedzących (podlegają rejestracji przez formularz zapisów)

Koszty:
60 zł – wpłata za dzieci i młodzież w wieku 6 do 17 lat,
100 zł – osoby zapisane do dnia 31.03.2017
120 zł – osoby zapisane od 1.04.2017 do 25.04.2017
– wpłata osoby dorosłej na cele ewangelizacyjne

wpłaty na cele ewangelizacyjne i za obiady :

88 9574 0005 2001 0005 9789 0113

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Smolcu
55-080 Kąty Wrocławskie
Smolec, ul.Kościelna 4

tytuł wpłaty: na cele ewangelizacyjne + obiad”

 

Świadectwo uwolnienia z nałogów w “Dzień Łaski”

    Świadectwo Daniela.

Witam. Chciałbym w kilku słowach podzielić się moim świadectwem. Otóż byłem uzależniony od pornografii i masturbacji. Tkwiłem w tym bagnie około 20 lat. Byłem tym przesiąknięty i oddawałem się temu niemal w całości. Choć miałem świadomość, że jest ze mną źle nie byłem w stanie  z tego się wyrwać. Pochodzę z rodziny katolickiej, więc zawsze uważałem się za katolika, a jako dziecko często się modliłem do Maryi,  przez jakiś czas byłem nawet ministrantem. Z czasem w miarę dorastania zaczęły się przeróżne problemy, coraz mniej się modliłem a zastępowałem modlitwę czym innym. Pojawił się alkohol, wszelkiego rodzaju używki, metalowa muzyka i w końcu doszła to tego pornografia i masturbacja. Prawie całkiem zapomniałem o Bogu i w ogóle się nie modliłem. Czasem z przyzwyczajenia poszedłem do kościoła w niedzielę. W końcu poznałem swoją żonę, szybko się zaręczyliśmy i wzięliśmy ślub. Wyobrażałem sobie, że jak będę w małżeństwie, to problem z masturbacją oraz z pornografią sam się rozwiąże. Przez pierwszy miesiąc małżeństwa rzeczywiście było lepiej. Szybko jednak powróciłem do starych przyzwyczajeń. W końcu przez to zaczęło się sypać moje małżeństwo, wpadałem w nieuzasadnioną złość, bywałem bardzo rozdrażniony kłóciłem się z dziećmi i z żoną oraz z każdym, kto stanął  mi na drodze. Z biegiem czasu  zauważyłem, że potrzebuję coraz to nowszych wrażeń, więc zacząłem sięgać do wszelakich możliwych rodzajów pornografii. Dobiłem do “dna”, tkwiłem w tym bardzo głęboko, i gdy zacząłem sobie uświadamiać, że przez to moje życie zaczyna się walić przez coraz częstsze kłótnie i  przez  brak szacunku do żony zacząłem się bronić. Szukałem sposobów, które by mi pomogły z tym skończyć. Zainstalowałem nawet program blokujący te treści. Wszystko na próżno zwykle po tygodniu wracało wszystko jakby z większą mocą. Wiele  razy sytuacja się powtórzyła. W reszcie po wielu nieudanych próbach zacząłem błagać ze łzami w oczach Boga, aby mi pomógł. Oczywiście na początku miałem wrażenie jakby Bóg mnie opuścił i że w ogóle mnie nie słucha. Jednak się nie poddawałem. Pewnego razu na facebooku znalazłem wspaniały post, który przypominał o “Godzinie Łaski” 8 grudnia o godzinie 12. Jest to szczególna godzina, w której Matka Boża uprasza łaski dla tych, którzy ją o nie poproszą w tej właśnie godzinie. Tak się złożyło, że przed tym dniem 1 grudnia kolejny raz podjąłem walkę ze swoim uzależnieniem i z wielkim trudem dotrzymałem bez grzechu do 8 grudnia, Gdy nadeszła ta wyjątkowa godzina ze łzami w oczach zacząłem przyzywać Maryi i błagać o to, aby mi pomogła, aby to ode mnie zabrała, ale że jeszcze wtedy moja wiara była bardzo słaba nie sądziłem, że się coś zmieni w moim życiu i byłem pewien, że za parę dni znowu powrócę do mojego uzależnienia. Minął jakiś czas i zapomniałem o 8 grudnia i o tym, że zaniosłem prośbę do Maryi. Mijały kolejne dni i  tygodnie, a ja wciąż trwałem w czystości. Oczywiście pokusy mną miotały i były bardzo silne jednak jakaś siła nie pozwalała mi wejść na treści pornograficzne, a nawet jak wszedłem, to od razu musiałem wyjść. Również próbę masturbacji powstrzymała jakaś siła. Minęło parę miesięcy a ja dalej żyłem w czystości. Wtedy zacząłem sobie uświadamiać, że to nie jest moja zasługa, ale to musiała być Boża interwencja. Jednak nie wiedziałem dokładnie, która  modlitwa zadziałała. Minął rok i pierwszego grudnia znowu zobaczyłem gdzieś w necie post, który przypominał o “GODZINIE MIŁOSIERDZIA” Wtedy do mnie dotarło  i uświadomiłem sobie dopiero po roku, że to był Cud za wstawiennictwem naszej ukochanej Matki. Kiedy to zrozumiałem poczułem wdzięczność, jakiej dotąd nie odczuwałem. Dziś mija rok i jeden miesiąc od rozpoczęcia mojej abstynencji i choć pojawiają się “próby” i pokusy, które nieustannie mnie atakują potrafię sobie z nimi radzić .Podniosłem sobie poprzeczkę i teraz za upadek uważam każdą nieczystą myśl oraz dłuższe zapatrzenie się na jakieś swawolne zdjęcie. Na koniec chciałbym dać kilka wskazówek tym, którzy są w podobnej sytuacji. Po pierwsze musisz sobie zdać sprawę z tego, że sam sobie z tym nie poradzisz, nie ma takiej możliwości, oraz nikt, ani nic Ci nie pomoże, żaden program zabezpieczający itd. Pornografia zawsze cię znajdzie. Uzależnienie od pornografii i masturbacji to jest rodzaj zniewolenia duchowego i człowiek sam z siebie nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest MODLITWA. Tylko w ten sposób masz szanse wyjść z tego. Módl się nieustannie na różańcu , pójdź do generalnej spowiedzi z całego życia, ponieważ to jest potężny egzorcyzm. Zdaj sobie sprawę z tego, że nie uwolnisz się od razu,  NIGDY, ALE TO NIGDY się nie poddawaj. Trwaj w codziennej modlitwie, jeśli upadniesz nie załamuj się, tylko znowu pójdź do spowiedzi, nawet jakby to miało się powtórzyć tysiąc razy nie możesz się poddać, zawierz swoje życie Jezusowi i Maryi, a w końcu otrzymasz potrzebne łaski. Poproś kapłana o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie. Odmawiaj “Nowennę Pompejańską”, odmawiaj nowennę do “Matki Bożej Rozwiązującej Węzły”. To są niezwykle skuteczne modlitwy, które czynią cuda i pomogły już wielu ludziom. Kiedy już zostaniesz uzdrowiony musisz wiedzieć,  że tu walka się nie kończy  i w dalszym ciągu będziesz bombardowany pokusami i ciągle będziesz musiał walczyć, ale nie będziesz już sam,  lecz z Jezusem i Maryją . Mam nadzieję, że komuś się przydadzą wskazówki, które tutaj przedstawiłem. Życzę wam powodzenia w walce z tym straszliwym uzależnieniem. Pamiętajcie, że tylko z Bogiem możemy coś osiągnąć i tylko On nas może uzdrowić.

Z Bogiem.

Daniel.

Msza Święta Wotywna o Duchu Świętym czwartek 23.02.2017 r. godz. 19.30

W naszej parafii  po raz drugi odbędzie się Msza Św. wotywna o Duchu Świętym w czwartek 23 lutego b.r. o godzinie 19.30.

 

 

O wielkim znaczeniu Mszy świętej o Duchu Świętym pisze w swych tekstach Święta Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego zwana „Małą Arabką” – „Widziałam przede mną Gołębicę   i nad nią przelewający się kielich, tak jakby było w nim źródło. To, co wylewało się   z kielicha, zraszało Gołębicę i obmywało ją. Zarazem usłyszałam głos, który wychodził z tego wspaniałego światła. Głos powiedział: Jeżeli chcesz mnie szukać, poznać,  i pójść za mną, wzywaj Światło, tzn. Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy wzywające Go… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać   tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego,  nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy.      I nie umrą w ciemnościach”.                                                                                                                                              [Za:] Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié, Pensées, Editions du Serviteur, 1993, s. 85.

Święta Maria od Jezusa od Ukrzyżowanego, przeżywając wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, w 1869 roku napisała znaną dzisiaj we wszystkich zakątkach świata modlitwę do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej:                                                                                                                       |“Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie, Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem – błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!”

I Msza Św. wotywna o Duchu Świętym – 26.01.2017 r.

 

Pierwszy Smolecki Orszak Trzech Króli 06.01.2017

Po raz pierwszy Fundacja Orszak Trzech Króli, Stowarzyszenie Chóru „Smolec Cantans” wspólnie z Parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolcu, Stajnią Smolec, Chórem Parafialnym, Scholą, Wspólnotą Podwyższenia Krzyża Świętego i Różańca Rodziców za Dzieci zorganizowali  Orszak Trzech Króli w Smolcu. Orszak wyruszył  6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) po Mszy św.  o godzinie  11.30. Na orszaku zebrała się liczna grupa parafian Smolcu,  Krzeptowa i okolicznych miejscowości.