Świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posługa muzyczna Małgorzaty z Apostolstwa Trzeźwości z Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej w Rokitnie.

W dniach 20-21 października b.r. na pięciu Mszach Świętych można było usłyszeć świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posłuchać utwory muzyczne,  które  wykonywała Małgorzata . Zaproszeni goście są członkami Apostolstwa Trzeźwości w Sanktuarium  w Rokitnie.

Św. Podwyższenia Krzyża Świętego – 7 rocznica powstania Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu

14 września b.r. zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w intencji naszej wspólnoty. Towarzyszył nam  młodzieżowy zespół muzyczny z naszej parafii. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Grzegorz.  Po Mszy Świętej była możliwość ucałowania relikwii I stopnia Świętego Ojca Pio.  Po Mszy Świętej rozpoczęło się uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za siedem lat  posługiwania naszej wspólnoty w parafii.  Modliliśmy się Słowem Bożym, które Bóg kierował do nas przez ostatnie 7 lat oraz umacnialiśmy słowem proroczym dotyczącym naszej wspólnoty  – że mamy być “solą wysypującą się z solniczki i fontanną uzdrowienia”.  Uwielbialiśmy Boga pieśnią, psalmami i modlitwą wspólną. Spotkanie zakończyło się modlitwą do Świętego Michała Archanioła w intencji wszystkich uczestników tego spotkania i całej naszej wspólnoty oraz Apelem Jasnogórskim. Następnie odbyła się krótka agapa w salce.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego z br. Elia w Piskorzowie

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego kilka tysięcy osób uczestniczyło w uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Piskorzowie k. Dzierżoniowa.  Zaproszonymi gośćmi byli brat Elia i ks. Marko z Włoch.  Kazanie wygłosił ks. Marko na temat  życia i posługi brata Elia – włoskiego charyzmatyka, stygmatyka i misjonarza, głoszącego Ewangelię na całym świecie. Brat Elia w Polsce jest już po raz trzeci. Na zakończenie Mszy Świętej  brat Elia modlił się nad całym zgromadzeniem wiernych.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego z Alanem Amesem 19.05.2018

Nasza wspólnota uczestniczyła w Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Gościem był Australijczyk Alan Ames – autor m.in.  książki “Oczami Jezusa”, charyzmatyk, głoszący słowo Boże na całym świecie.  W czasie spotkania odbyły się konferencje, uwielbienie, modlitwa Alana nad wszystkimi uczestnikami, Msza Święta zakończona adoracją.

Droga Światła po Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym 17.05.2018

Pan Jezus przed Wniebowstąpieniem zwrócił się do swoich uczniów z poleceniem, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali na „obietnicę Ojca”, czyli Ducha Świętego. W siódmym dniu Nowenny do Ducha Świętego tj. w czwartek 17 maja zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę Świętą Wotywną o Duchu Świętym, Drogę Światła, modlitwę uwielbienia oraz modlitwę o Ducha Świętego i Jego dary. Modlitwa rozpocznie się o 18.30 i zakończy się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

Rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem dla małżeństw zakończone

W dniach 13-15 kwietnia b.r. odbyły się rekolekcje dla małżeństw z o. Jamesem Manjackalem we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło 500 osób. W programie modlitewnym znalazły się konferencje o. Jamesa,  Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Szczególnie został uwypuklony okres od poczęcia do narodzenia danej osoby oraz relacja osoby z rodzicami i rodzeństwem. Nad każdym małżeństwem  o. James się modlił i  je pobłogosławił .  W niedziele odbyła się uroczysta Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz nałożeniem poświęconych obrączek.

Był to bardzo owocny czas dla małżeństw. Wiele osób doświadczyło Bożej łaski uwolnienia z nałogów i uzdrowienia swojego małżeństwa.

Dla osób, które nie miały możliwości się zapisać jest możliwość uczestniczenia w rekolekcjach ogólnych z o. Jamesem w Warszawie w dniach 1-3 czerwca b.r.

Napisz świadectwo po Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie

W dniu 26 kwietnia b.r. w czwartek odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczył  sercanin o. Andrzej Smołka. Posługę uwielbienia pełnił zespół “N.O.E” przy wsparciu członków Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie z ucałowaniem relikwii błogosławionego Eustachio van Lieshout (Cudotwórca z Poa).

Zapraszamy wszystkich, którzy doświadczyli Bożej łaski o przesłanie świadectwa przez stronę internetową (zakładka – złóż świadectwo) lub przez napisanie maila adres – krzyz.smolec@wp.pl

Pozdrawiamy Liderzy Wspólnoty

Już po rekolekcjach “Duch Pana Boga nade mną” z Ulfem Ekmanem

W dniach 23-25 lutego b.r. w Sali Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz w Centrum Kongresowym  przy Hali Stulecia odbyły się rekolekcje “Duch Pana Boga nade mną” z udziałem: ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, szwedzkiego teologa i misjonarza Ulfa Ekmana, Andrzeja Sionka  i Marcina Jakimowicza.  W piątek 23 lutego spotkali się  duszpasterze i liderzy wspólnot charyzmatycznych, którzy uczestniczyli w konferencjach i modlitwach.

Nauczanie było skoncentrowane na temacie: “Aby byli jedno…” Głębszej analizie był poddany temat jedności zawarty w Liście do Efezjan (EF 4, 1-6)

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.

Kościół jest Ciałem Chrystusa. Słowem wspólnym jest “JEDEN” – siedem razy wymieniona jest jedność.  Mówi nam to o kompletności, o pełni Kościoła.  Jeśli Pan jest jeden, to i my musimy być JEDNO, gorliwie dążąc do zachowania jedności ducha.  A jeśli jesteśmy tego częścią to powinno to być widoczne.

Wymieniono 5 kroków do jedności:

1. Iść razem,

2. Słuchać się wzajemnie.

3. Nie być w defensywie,

4. Nie unikać różnic, mówić o nich,

5. W tym świetle modlić się.

Jedność jest w sercu Kościoła. Jezus umarł i zmartwychwstał, aby zgromadzić i zjednoczyć dzieci Boże.  Nasze ewangelizowanie ma pociągać.  Powinniśmy słuchać tego co Duch Święty mówi do Kościoła i przez Kościół i być napełnieni nadzieją. W czasie konferencji wybrzmiał temat namaszczenia.

“Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, tak jak was nauczył” (1J, 2-27).

Namaszczenie jest darem dla Kościoła. Jeżeli będzie trwali w namaszczeniu Namaszczonego – Mesjasza, to będziecie trwali w Bogu. Wspólnota może się ostać tylko w Duchu Świętym. Łaska Boża to przychylność Boga, była ona nad Jezusem, który wzrastał w niej przez trzydzieści lat.  W Duchu Świętym wołamy: Przyjdź Panie Jezu! Jest oliwa namaszczenia nad naszym życiem. Mamy być gotowi do przyjęcia więcej oliwy. Kluczem, aby otrzymać namaszczenie jest modlitwa. Podjęto temat uwielbienia Boga.  Bóg szuka czcicieli, którzy czczą Go w Duchu i Prawdzie.

Ważny w tym wszystkim jest język, jaki używamy, jak mówimy o swoich braciach i siostrach wyznających Jezusa Chrystusa. Język jest jak mały ster i może zmienić bieg twojego życia.

“Jeśli, kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach całe ciało”  (Jk, 3, 2). 

“Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi. Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody. “(Jk 3,8-12).

Omówiono także temat rozeznawania w życiu każdego człowieka . Zachęcono uczestników do wypowiadania błogosławieństw i strzeżenia namaszczenia  oraz do modlitwy  o wylanie Ducha Świętego w naszych wspólnotach.

Liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego