Po czuwaniu w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 08.06.2019 r.

Czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy od nabożeństwa Drogi Światła z 14 spotkaniami, do których rozważania składały się z części biblijnej i refleksji modlitewnej dla każdego spotkania. Każde spotkanie rozpoczynaliśmy od zapalenia świecy od paschału. Nabożeństwo prowadził o. Krzysztof Piskorz OCD. Po każdym rozważaniu śpiewaliśmy radosne pieśni ku czci Ducha Świętego. Uwielbienie prowadził Zespół Muzyczny ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Miriam” z Mrozowa przy współudziale zespołu młodzieżowego z naszej parafii „Scholec”. Następnie modliliśmy się o dary Ducha Świętego dla wszystkich zgromadzonych w kościele, oraz dla wspólnot, których członkowie uczestniczyli w modlitwie. Około 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, po czym o. Krzysztof wygłosił konferencję „Duchu Święty natchnij mnie, miłości Boża pochłoń mnie”. Przez cały czas czuwania były obecne z nami relikwie Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – Małej Arabki. O godz. 22.00 przywitaliśmy Scholę karmelitańską pod dyrekcją dr hab. Artura Wróbla, która wykonała Akatyst do Ducha Świętego przy uczestnictwie zgromadzonych w kościele. O 23.00 rozpoczęła się Eucharystia w intencjach : o Dary Ducha Świętego dla wszystkich zgromadzonych, wspólnot i całej naszej parafii oraz w intencji Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci w 6 rocznicę powstania. Czuwanie zakończyliśmy modlitwą do Św. Michała Archanioła po północy.

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 08.06.2019 od godz. 19.30 do 24.00.

Serdecznie zapraszamy na czuwanie wszystkich, którzy chcą oczekiwać Ducha Świętego na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego . Spotkanie modlitewne „W mocy Bożego Ducha” odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego  8 czerwca 2019 r. 
 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu.   Zaproszonym  gościem będzie o. Krzysztof Piskorz  OCD,  który poprowadzi modlitwę . 
Czuwanie będzie poprzedzone Nowenną do Ducha Świętego  od dnia 30 maja b.r.
Zapraszamy wszystkich do modlitwy i postu w intencji tego spotkania.

Msza Święta i przystąpienie do duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą – 21 marca b.r. godz. 18.30.

Zapraszamy na Mszę Świętą w dniu 21 marca b.r. o godz. 18.30, w czasie której będzie możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Po Mszy Św. będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Prosimy o zgłoszenie chęci podjęcia duchowej adopcji do środy 20 marca na adres mailowy: krzyz.smolec@wp.pl

Rekolekcje z o. Józefem Witko OFM.

„Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego” – 08-10 marca 2019 r.

Członkowie naszej wspólnoty brali udział w rekolekcjach z o. Józefem Witko OFM „Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego” w Krzydlinie Małej. W piątkowy wieczór odbyła się droga krzyżowa i różaniec. Każdego dnia była sprawowana Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz były głoszone konferencje na temat Ducha Świętego. Spotkanie zakończyło się świadectwami wielu osób, które chciały podzielić się owocami tych rekolekcji.

Od początku prowadziło nas Słowo Boże :

” W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.  Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,  a potrzeba <mało albo> tylko jednego Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” Łk 10, 38-42

Patrząc na postawę dwóch sióstr Marty i Marii, to „Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Postawa Marii to spędzanie czasu u stóp Jezusa. To uczenie się miłości od Boga. Często w nas jest postawa Marty. Jezus nie gani gościnności, jest ona dobra. Złe jest to, gdy człowiek przejawia tzw. „złe oko” czyli patrzy źle na drugiego, źle o nim myśli, zazdrości mu. Pierwszym zadaniem chrześcijanina jest bycie uczniem Jezusa, siedzącym u Jego stóp i słuchającym Słowa Bożego.

Naszym zadaniem jest, abyśmy zapragnęli zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, począwszy od godzin rannych do wieczora, aby towarzyszył nam przez cały dzień. Potrzebujemy Jezusa, aby doświadczyć obecności Ducha Świętego i powinniśmy zaangażować się w relację z Duchem Świętym, który wytryśnie i będzie się w nas rozlewał.

Świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posługa muzyczna Małgorzaty z Apostolstwa Trzeźwości z Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej w Rokitnie.

W dniach 20-21 października b.r. na pięciu Mszach Świętych można było usłyszeć świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posłuchać utwory muzyczne,  które  wykonywała Małgorzata . Zaproszeni goście są członkami Apostolstwa Trzeźwości w Sanktuarium  w Rokitnie.

Św. Podwyższenia Krzyża Świętego – 7 rocznica powstania Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu

14 września b.r. zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w intencji naszej wspólnoty. Towarzyszył nam  młodzieżowy zespół muzyczny z naszej parafii. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Grzegorz.  Po Mszy Świętej była możliwość ucałowania relikwii I stopnia Świętego Ojca Pio.  Po Mszy Świętej rozpoczęło się uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za siedem lat  posługiwania naszej wspólnoty w parafii.  Modliliśmy się Słowem Bożym, które Bóg kierował do nas przez ostatnie 7 lat oraz umacnialiśmy słowem proroczym dotyczącym naszej wspólnoty  – że mamy być „solą wysypującą się z solniczki i fontanną uzdrowienia”.  Uwielbialiśmy Boga pieśnią, psalmami i modlitwą wspólną. Spotkanie zakończyło się modlitwą do Świętego Michała Archanioła w intencji wszystkich uczestników tego spotkania i całej naszej wspólnoty oraz Apelem Jasnogórskim. Następnie odbyła się krótka agapa w salce.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego z br. Elia w Piskorzowie

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego kilka tysięcy osób uczestniczyło w uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Piskorzowie k. Dzierżoniowa.  Zaproszonymi gośćmi byli brat Elia i ks. Marko z Włoch.  Kazanie wygłosił ks. Marko na temat  życia i posługi brata Elia – włoskiego charyzmatyka, stygmatyka i misjonarza, głoszącego Ewangelię na całym świecie. Brat Elia w Polsce jest już po raz trzeci. Na zakończenie Mszy Świętej  brat Elia modlił się nad całym zgromadzeniem wiernych.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego z Alanem Amesem 19.05.2018

Nasza wspólnota uczestniczyła w Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Gościem był Australijczyk Alan Ames – autor m.in.  książki „Oczami Jezusa”, charyzmatyk, głoszący słowo Boże na całym świecie.  W czasie spotkania odbyły się konferencje, uwielbienie, modlitwa Alana nad wszystkimi uczestnikami, Msza Święta zakończona adoracją.

Droga Światła po Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym 17.05.2018

Pan Jezus przed Wniebowstąpieniem zwrócił się do swoich uczniów z poleceniem, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali na „obietnicę Ojca”, czyli Ducha Świętego. W siódmym dniu Nowenny do Ducha Świętego tj. w czwartek 17 maja zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę Świętą Wotywną o Duchu Świętym, Drogę Światła, modlitwę uwielbienia oraz modlitwę o Ducha Świętego i Jego dary. Modlitwa rozpocznie się o 18.30 i zakończy się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

Rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem dla małżeństw zakończone

W dniach 13-15 kwietnia b.r. odbyły się rekolekcje dla małżeństw z o. Jamesem Manjackalem we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło 500 osób. W programie modlitewnym znalazły się konferencje o. Jamesa,  Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Szczególnie został uwypuklony okres od poczęcia do narodzenia danej osoby oraz relacja osoby z rodzicami i rodzeństwem. Nad każdym małżeństwem  o. James się modlił i  je pobłogosławił .  W niedziele odbyła się uroczysta Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz nałożeniem poświęconych obrączek.

Był to bardzo owocny czas dla małżeństw. Wiele osób doświadczyło Bożej łaski uwolnienia z nałogów i uzdrowienia swojego małżeństwa.

Dla osób, które nie miały możliwości się zapisać jest możliwość uczestniczenia w rekolekcjach ogólnych z o. Jamesem w Warszawie w dniach 1-3 czerwca b.r.

Napisz świadectwo po Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie

W dniu 26 kwietnia b.r. w czwartek odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczył  sercanin o. Andrzej Smołka. Posługę uwielbienia pełnił zespół „N.O.E” przy wsparciu członków Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie z ucałowaniem relikwii błogosławionego Eustachio van Lieshout (Cudotwórca z Poa).

Zapraszamy wszystkich, którzy doświadczyli Bożej łaski o przesłanie świadectwa przez stronę internetową (zakładka – złóż świadectwo) lub przez napisanie maila adres – krzyz.smolec@wp.pl

Pozdrawiamy Liderzy Wspólnoty