Wydarzenia wspólnotowe i parafialne w roku 2022

W roku 2022 rozpoczęliśmy stałe co miesięczne spotkania modlitewne w kościele w ramach cyklu “Czas dla Jezusa – jestem by wielbić Cię”, które odbywały się po Mszach Świętych wotywnych o Duchu Świętym.

W lutym modliliśmy się w intencji rodzin należących do Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego i Różańca Rodziców za Dzieci, o odnowienie naszej wiary i dobre przygotowanie się do Wielkiego Postu. 24 marca 2022 r. podjęliśmy Duchową Adopcję dziecka poczętego, powierzając Bogu dzieci poczęte, a nie narodzone, by się mogły narodzić w czasie Mszy Świętej. W miesiącu kwietniu nasza modlitwa obejmowała kapłanów : ks. proboszcza Jarosława i ks. Grzegorza.

W dniach od 29 kwietnia do 7 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w Nowennie do Świętego Michała Archanioła przed przyjęciem szkaplerza Świętego Michała Archanioła przez siedmiu naszych parafian, którzy prowadzili tą nowennę w poszczególnych dniach. W niedzielę 8 maja w czasie Mszy Świętej powierzyliśmy członków naszych wspólnot należących do szkaplerza, oraz osoby, które przyjęły szkaplerz w tym dniu, w którym świętowaliśmy rocznicę objawień na górze Gargano.

17 maja nasza modlitwa objęła chorych, zgromadzonych na Mszy Świętej i modlitwach o uzdrowienie. Modlitwę prowadził ks. Marek Mekwiński – proboszcz parafii w Bożnowicach.

4 czerwca zorganizowaliśmy czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w godzinach od 19:00 do 24:00. W czuwaniu uczestniczyły oprócz naszej wspólnoty różne grupy parafialne: chór parafialny, chór Smolec Cantans, Zespół Laudate Dominum, Zespół Uwielbienia Scholec. Zaproszonym gościem był ks. Szymon Kocemba z Parafii Opatrzności Bożej, który głosił konferencję dot. Ducha Świętego, przewodniczył Drodze Światła oraz Mszy Świętej. Modliliśmy się o wylanie Ducha Świętego i Jego Darów na uczestników czuwania, ich rodzin oraz wszystkich parafian.

W pierwszą niedzielę sierpnia, jak co roku, modliliśmy się w intencji wprowadzenia święta Boga Ojca całej ludzkości w naszej diecezji, kraju i Kościele Powszechnym na Mszy Świętej. Potem przedstawiciele wspólnoty brali udział w centralnych uroczystościach w Kaliszu z okazji 90 rocznicy objawień Boga Ojca siostrze Eugenii Ravasio. Uroczystościom przewodniczył biskup kaliski, który wygłosił homilię i przewodniczył w Mszy Świętej, po której odbył się koncert uwielbienia z udziałem wielu znanych solistów i zespołów katolickich. W czasie koncertu uwielbienie prowadził ks. Teodor Sawielewicz, a różaniec do Boga Ojca prowadził o. Krzysztof Piskorz.

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasza wspólnota obchodziła 11 rocznicę powstania. Po Mszy Świętej uwielbialiśmy Pana Boga i dziękowaliśmy za 11 lat posługi w naszej parafii.

W dniach od 20 września do 28 września członkowie wspólnoty jednoczyli się na modlitwie w czasie Nowenny do Świętego Michała Archanioła.

Członkowie naszej wspólnoty uczestniczyli w miesiącu wrześniu pielgrzymce do Turcji – śladami Świętego Pawła Apostoła, oraz pielgrzymce do Włoch śladami Jezusa Chrystusa i świętych.

W miesiącu październiku naszą modlitwą obejmowaliśmy mieszkańców naszej parafii , powierzając nas wszystkich Bogu, aby nas chronił. Po Mszy Świętej adorowaliśmy Oblicze Pana Jezusa z Manoppello (Volto Santo)

“O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną” (Ps. 27, 8-9)

8 grudnia Wspólnota Różańca Rodziców za Dzieci składała jak co roku akt zawierzenia swoich dzieci Niepokalanej Maryi Dziewicy w czasie Mszy Świętej, a w dniu 29 grudnia 2022 roku dziękowaliśmy Bogu za miniony rok i prosiliśmy o błogosławieństwo Boże na nowy 2023 rok.

Jubileusz 10-lecia już za nami!

W dniu 14 września b.r. nasza wspólnota obchodziła jubileusz dziesięciolecia działalności w Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu. O godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta w intencji dziękczynnej za 10 lat posługi w parafii oraz o błogosławieństwo na dalsze lata. Zaproszonym gościem był ks. Marek Mekwiński, który towarzyszył naszej wspólnocie i prowadził Msze Święte za chorych i modlitwy o uzdrowienie. Po Mszy Świętej uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokaz zdjęć, które obejmowały okres 10 lat posługi. Następnie w salce parafialnej odbyła się agapa. Przy pięknie przygotowanych stołach odbyła się modlitwa wspólnotowa i poczęstunek. Wspólnie z przedstawicielami innych wspólnot wrocławskich wspominaliśmy to co się wydarzyło w ciągu ostatnich 10 lat. W czasie Mszy Świętej i agapy oprawą muzyczną przygotował i prowadził nasz przyjaciel Ryszard.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – środa 29 września 2021 godz.18.00

Jezus przychodzi i uzdrawia. Czy Ty przyjmiesz uzdrowienie?

29 września b.r. o godz. 18.00 w święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała będziemy modlić się za chorych na Mszy Świętej w Parafii p.w. Narodzenia N.M. P. w Smolcu z modlitwą o uzdrowienie. Mszę Świętą odprawi ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jubileusz 10-lecia Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego wtorek – 14 września 2021 r.

14 września 2021 r. Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzi 10 rocznicę powstania wspólnoty. W tym dniu o godz. 18.00 będzie odprawiona Msza Święta, a po niej spotkamy się na wspólnej modlitwie i poczęstunku w salce. Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków i osoby, które uczestniczyły w organizowanych przez nas wydarzeniach modlitewnych.

Relikwie Krzyża Świętego z Bazyliki Mniejszej na Górze Krzyża .

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 10 czerwca 2021

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w czwartek 10.06. b.r o godz. 18.
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
 niech przyjdzie do Mnie i pije!
 Jak rzekło Pismo:
 Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza» J 7, 37
Przyjmij uzdrowienie Pana Jezusa.
On pragnie wylewać swoje łaski
na każdą spragnioną duszę.

Mszę Świętą będzie odprawiał ks. Rafał Masztalerz.

O Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Parafii w Smolcu.

W sobotę 22 maja b.r. o godz. 20.00 zgromadziliśmy się w świątyni, aby oczekiwać na Ducha Świętego obiecanego nam przez Jezusa. Rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, częścią IV chwalebną. Modliliśmy się w intencjach:

  • za Ojczyznę, rządzących Polską,
  • za Kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zgromadzenia zakonne, katechetów i misjonarzy.
  • o wylanie Ducha Świętego na naszą parafię, kapłanów, rodziny, dzieci i młodzież,
  • za wszystkich chorych, udręczonych, poranionych, załamanych, zniewolonych przez różne nałogi, aby odwrócili się od grzechów, zawierzyli Bogu i by Duch Święty przemieniał ich życie,
  • o pokój na świecie, aby zaprzestano konfliktów zbrojnych, zwłaszcza tam, gdzie są prześladowani nasi bracia chrześcijanie.

Od początku naszego czuwania towarzyszyli nam kapłani: nasz gość – ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, – od 2014 r. pełni funkcję Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz ks. proboszcz Jarosław Witoszyński.

Następnie uwielbialiśmy Boga przez modlitwę i pieśni chwały, dziękowaliśmy i przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, prosząc o Jego dary. Kościół wypełniła modlitwa:

Duchu Święty przyjdź! Namaszczaj nas! Prowadź nas! Chroń nas! – chcemy żyć w miłości Bożej. Duchu Święty poświęcam się Tobie!

O 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Potem ks. profesor poświęcił figurę Świętego Michała Archanioła, wotum wdzięczności Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego za 10 lat posługi w parafii, a wszyscy zgromadzeni w kościele odmówili modlitwę do Świętego Michała Archanioła.

Nabożeństwo “Drogi Światła” z 14 spotkaniami o tematyce od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego prowadził ks. profesor oraz członkowie wspólnoty.

O godz. 22.00 rozpoczęła się konferencja “Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina” poprowadzona przez ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca.

O godz. 23.00 rozpoczęła się Msza Święta z homilią ks. profesora, która stanowiła drugą część konferencji o Duchu Świętym.

Na zakończenie Mszy Świętej udzielono wiernym uroczystego błogosławieństwa:

Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił
dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, * niech
wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego. W. Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, * który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie
was swoim światłem. W. Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu
tej samej wiary, * niech sprawi, abyście trwali w tej wierze *
i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, †
i Duch Święty. W. Amen.

Konferencja ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca
Msza Święta – homilia
Dar Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego dla parafii. – poświęcenie figury Świętego Michała Archanioła.

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w dniu 22.05.2021.

Serdecznie zapraszamy na czuwanie wszystkich, którzy chcą oczekiwać Ducha Świętego na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego . Spotkanie modlitewne “ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY” odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego  22 maja 2021 r. 
 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu.   Zaproszonym  gościem będzie ks. prof. Włodzimierz Wołyniec ,  który wygłosi konferencję oraz homilię w czasie Mszy Świętej . 
Obecnie trwa od 13 maja b.r.  Nowenna do Ducha Świętego .
Zapraszamy wszystkich do modlitwy i postu w intencji tego spotkania.

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 30.05.2020

W sobotę 30 maja b.r. o godzinie 20.00 rozpoczęło się czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego częścią chwalebną Różańca Świętego w intencjach: za Kościół Święty, pasterzy; za Ojczyznę i rządzących; o wylanie Ducha Świętego i jego darów na wszystkich parafian, członków wspólnot, wszystkich uczestniczących w czuwaniu, za chorych, udręczonych, poranionych i zniewolonych różnymi nałogami; o pokój na świecie. Następnie wysłuchaliśmy konferencji naszego gościa ks. Rafała Masztalerza. O godz. 21.00 modliliśmy się Apelem Jasnogórskim, a następnie oraz prosiliśmy o Ducha Świętego i Jego dary dla wszystkich czuwających na modlitwie przy prowadzeniu uwielbienia i dziękczynienia przez Zespół N.O.E. W godzinach wieczornych rozpoczęliśmy nabożeństwo Drogi Światła z czternastoma rozważaniami biblijnymi od momentu Zmartwychwstania Pana Jezusa do Zesłania Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych wraz z Maryją w Wieczerniku. Punktem kulminacyjnym czuwania była Msza Święta odprawiona w intencjach: O Ducha Świętego i Jego Dary dla wszystkich zgromadzonych oraz w 7 rocznicę powstania Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci wraz z Różą Dzieci; w intencji zmarłego o. Andrzeja Smołki – Sercanina – o życie wieczne. Msza Święta była sprawowana przez ks. Proboszcza i gościa ks. Rafała, który wygłosił homilię. Czuwanie zakończyliśmy około godziny 1.00.

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 30 maja 2020

Serdecznie zapraszamy na czuwanie wszystkich, którzy chcą oczekiwać Ducha Świętego na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego . Spotkanie modlitewne “OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY” odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego  30 maja 2020 r. 
 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu.   Zaproszonym  gościem będzie ks. Rafał Masztalerz,  który wygłosi konferencję oraz homilię w czasie Mszy Świętej . 
Obecnie trwa od 22 maja b.r.  Nowenna do Ducha Świętego .
Zapraszamy wszystkich do modlitwy i postu w intencji tego spotkania.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 14 maja 2020 .

W dniu 14 maja b.r. odbyła się Msza Święta którą poprowadził ks. proboszcz Jarosław Witoszyński w intencji chorych obecnych na Mszy św. z naszych rodzin i tych, którzy złożyli swe intencje przez wspólnotową stronę internetową. Po Mszy Świętej modliliśmy się, aby Jezus dotknął nas i uzdrowił, nasze dolegliwości duchowe jak i fizyczne. Modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała zakończyły się uroczystym błogosławieństwem. Posługę muzyczną prowadził zespół N.O.E.

„Jerycho Modlitewne” w intencji zniszczenia koronawirusa

„Jerycho Modlitewne” w intencji zniszczenia koronawirusa

„Jerycho Modlitewne” jest formą modlitwy odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu na ogrom zła, jakie w naszych czasach szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Europy i świata. W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury wybudowane przeciwko Bogu i życiu.

Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu zaprasza każdego wierzącego do modlitwy, nazwanej ”Jerychem Modlitewnym” w intencji zniszczenia pandemii koronawirusa na całym świecie, a szczególnie w Europie, w Polsce i we Wrocławiu oraz miejscowościach w których mieszkamy i pracujemy.

Modlitwa ta obejmuje również konających każdego dnia i zmarłych, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył życiem wiecznym.

Modlimy się o zdrowie dla chorych i siły dla ich bliskich, w intencji lekarzy, całego personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania  się koronawirusa, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w ich służbie bliźniemu.

Modlimy się w intencji rządzących o mądrość w tym trudnym czasie, a dla kapłanów o dary Ducha Świętego w posłudze wiernym, aby każdy mógł przystąpić do Spowiedzi Świętej w okresie Wielkiego Postu.

Modlimy się o wygaśnięcie pandemii, błagając Boga Wszechmogącego, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia.

Modlimy się o wygaśnięcie pandemii, błagając Boga Wszechmogącego, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia.

Aby się zapisać, należy wejść na stronę: http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/jeryho/ i wypełnić formularz podając dzień tygodnia i godzinę modlitwy (od godz…do godz…).

W każdym tygodniu modlimy się w tym samym czasie. Modlitwa trwa od 25.03.2020 r. do odwołania. Proponujemy, aby w czasie tej modlitwy trwać przed Najświętszym Sakramentem (jeśli nie można w kościele, to on-line przez internet), każda osoba modli się Koronką do Miłosierdzia Bożego i psalmem 91, pozostały czas modlitwy proszę wypełnić według swojego uznania (różaniec, litanie, modlitwa Słowem Bożym). Nie trzeba wypełnić całej godziny, ale można. W danej godzinie może się modlić kilka osób. Modlitwa trwa od 6.00 rano do północy. Na stronie wspólnoty będzie można zobaczyć, ile osób się modli i w jakich dniach i godzinach.

Zachęcamy gorąco do modlitwy w tak ważnej intencji przez każdego wierzącego.

Pan Jezus przyszedł do nas z darem uzdrowienia i uwolnienia – 10.10.2019

Składamy Panu Bogu dziękczynienie za Ducha Świętego i Jego dary, jakimi obdarzył zgromadzonych w czasie Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym i modlitw o uzdrowienie.

Msza Święta była koncelebrowana przez ks. Pawła Druszcza i ks. proboszcza Jarosława Witoszyńskiego w intencjach uwolnienia i uzdrowienia wszystkich zgromadzonych w kościele, naszych rodzin i tych, którzy złożyli prośby przez internetową stronę naszej wspólnoty. Homilia ks. Pawła była poświęcona osobie Ducha Świętego. Ksiądz Paweł przypomniał, że apostołowie modlą się modlitwą “Ojcze Nasz”, a w Ewangelii Św. Łukasza padają słowa “proście a będzie wam dane” w kontekście prośby o Ducha Świętego, który jest Bogiem, Osobą, naszym Parakletem, czyli “pomocnikiem”, który zawsze jest obecny przy nas, który daje się nam poznać, ale który może być zasmucony lub rozradowany jak osoba. Duch Święty porządkuje nasze życie. Duch Święty to “Ruah”. On przychodzi by ożywiać nas, daje nam siły duchowe i fizyczne, jak dał Samsonowi. Duch Święty nas uwalnia i mieszka w nas. Wszyscy, którzy są w pobliżu Jezusa, są napełnieni Duchem Świętym (tak jak gąbka sucha napełnia się wodą).

Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważania do adoracji prowadził ks. Paweł, a zespół muzyczny “Noe” prowadził uwielbienie. Pan Jezus uwalniał i uzdrawiał zgromadzonych na modlitwie. Następnie kapłani modlili się indywidualnie nad każdą osobą, która pragnęła modlitwy i błogosławieństwa. Po modlitwach indywidualnych ks. Paweł pobłogosławił każdego uczestnika Najświętszym Sakramentem.

Dziękujemy ks. Pawłowi Druszczowi, który przyjął zaproszenie, aby poprowadzić modlitwy o uzdrowienie i ks. proboszczowi Jarosławowi za wytrwałą modlitwę nad wieloma osobami. Składamy również podziękowanie zespołowi uwielbienia “NOE” za oprawę muzyczną i modlitwę w czasie trzygodzinnego uwielbienia.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 10 października 2019


MSZA ŚWIĘTA
Z  MODLITWĄ O  UZDROWIENIE
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
 niech przyjdzie do Mnie i pije!
 Jak rzekło Pismo:
 Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza» J 7, 37
10 października 2019 r.  godz. 19.00
 parafia Narodzenia NMP w Smolcu
Przyjmij uzdrowienie Pana Jezusa.
On pragnie wylewać swoje łaski
na każdą spragnioną duszę.

Modlitwie będzie przewodniczyć ks. Paweł Druszcz – salezjanin

Pożegnanie o. Andrzeja Smołki w Starym Wielisławiu 28.09.2019

Liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego uczestniczyli w Mszy Świętej pogrzebowej i pogrzebie śp. o. Andrzeja Smołki – kapłana, misjonarza i egzorcysty w Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu koło Polanicy Zdroju. Uroczystość ta zgromadziła wielu uczestników: kapłanów, siostry zakonne, liderów i członków wspólnot nie tylko z naszej diecezji. W tym czasie odprawiano Msze Święte w intencji śp. o. Andrzeja m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, na Cyprze. Ojciec Andrzej zmarł 25 września b.r. i już 26 września została odprawiona Msza Święta w Jego intencji w naszej parafii w Smolcu, po której adorowaliśmy wspólnie Najświętszy Sakrament. Na początku Mszy Świętej został odczytany list ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego. Kazanie wygłosił ojciec ze Zgromadzenia Ojców Sercanów. Pod koniec Mszy Świętej mowę pożegnalną wygłosił ks. Paweł Druszcz – Salezjanin, który uczestniczył z o. Andrzejem w rekolekcjach w Medjugorie w czerwcu b.r. Osoby przybyłe na uroczystości pogrzebowe doświadczyły osobiście wiele ciepła, pomocy duchowej, modlitwy i wsparcia od ojca Andrzeja.

Ojciec Andrzej prowadził w naszej parafii smoleckiej Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie od 2012 roku, jak również uczestniczył w innych wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego (homilia w czasie sesji “Uwielbienie i Proroctwo” z 2016 r.)

Niech spoczywa w pokoju wiecznym!