Pan Jezus przyszedł do nas z darem uzdrowienia i uwolnienia – 10.10.2019 .

Składamy Panu Bogu dziękczynienie za Ducha Świętego i Jego dary, jakimi obdarzył zgromadzonych w czasie Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym i modlitw o uzdrowienie.

Msza Święta była koncelebrowana przez ks. Pawła Druszcza i ks. proboszcza Jarosława Witoszyńskiego w intencjach uwolnienia i uzdrowienia wszystkich zgromadzonych w kościele, naszych rodzin i tych, którzy złożyli prośby przez internetową stronę naszej wspólnoty. Homilia ks. Pawła była poświęcona osobie Ducha Świętego. Ksiądz Paweł przypomniał, że apostołowie modlą się modlitwą „Ojcze Nasz”, a w Ewangelii Św. Łukasza padają słowa „proście a będzie wam dane” w kontekście prośby o Ducha Świętego, który jest Bogiem, Osobą, naszym Parakletem, czyli „pomocnikiem”, który zawsze jest obecny przy nas, który daje się nam poznać, ale który może być zasmucony lub rozradowany jak osoba. Duch Święty porządkuje nasze życie. Duch Święty to „Ruah”. On przychodzi by ożywiać nas, daje nam siły duchowe i fizyczne, jak dał Samsonowi. Duch Święty nas uwalnia i mieszka w nas. Wszyscy, którzy są w pobliżu Jezusa, są napełnieni Duchem Świętym (tak jak gąbka sucha napełnia się wodą).

Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważania do adoracji prowadził ks. Paweł, a zespół muzyczny „Noe” prowadził uwielbienie. Pan Jezus uwalniał i uzdrawiał zgromadzonych na modlitwie. Następnie kapłani modlili się indywidualnie nad każdą osobą, która pragnęła modlitwy i błogosławieństwa. Po modlitwach indywidualnych ks. Paweł pobłogosławił każdego uczestnika Najświętszym Sakramentem.

Dziękujemy ks. Pawłowi Druszczowi, który przyjął zaproszenie, aby poprowadzić modlitwy o uzdrowienie i ks. proboszczowi Jarosławowi za wytrwałą modlitwę nad wieloma osobami. Składamy również podziękowanie zespołowi uwielbienia „NOE” za oprawę muzyczną i modlitwę w czasie trzygodzinnego uwielbienia.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 10 października 2019


MSZA ŚWIĘTA
Z  MODLITWĄ O  UZDROWIENIE
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
 niech przyjdzie do Mnie i pije!
 Jak rzekło Pismo:
 Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza» J 7, 37
10 października 2019 r.  godz. 19.00
 parafia Narodzenia NMP w Smolcu
Przyjmij uzdrowienie Pana Jezusa.
On pragnie wylewać swoje łaski
na każdą spragnioną duszę.

Modlitwie będzie przewodniczyć ks. Paweł Druszcz – salezjanin

Pożegnanie o. Andrzeja Smołki w Starym Wielisławiu 28.09.2019

Liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego uczestniczyli w Mszy Świętej pogrzebowej i pogrzebie śp. o. Andrzeja Smołki – kapłana, misjonarza i egzorcysty w Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu koło Polanicy Zdroju. Uroczystość ta zgromadziła wielu uczestników: kapłanów, siostry zakonne, liderów i członków wspólnot nie tylko z naszej diecezji. W tym czasie odprawiano Msze Święte w intencji śp. o. Andrzeja m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, na Cyprze. Ojciec Andrzej zmarł 25 września b.r. i już 26 września została odprawiona Msza Święta w Jego intencji w naszej parafii w Smolcu, po której adorowaliśmy wspólnie Najświętszy Sakrament. Na początku Mszy Świętej został odczytany list ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego. Kazanie wygłosił ojciec ze Zgromadzenia Ojców Sercanów. Pod koniec Mszy Świętej mowę pożegnalną wygłosił ks. Paweł Druszcz – Salezjanin, który uczestniczył z o. Andrzejem w rekolekcjach w Medjugorie w czerwcu b.r. Osoby przybyłe na uroczystości pogrzebowe doświadczyły osobiście wiele ciepła, pomocy duchowej, modlitwy i wsparcia od ojca Andrzeja.

Ojciec Andrzej prowadził w naszej parafii smoleckiej Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie od 2012 roku, jak również uczestniczył w innych wydarzeniach organizowanych przez Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego (homilia w czasie sesji „Uwielbienie i Proroctwo” z 2016 r.)

Niech spoczywa w pokoju wiecznym!

„Polska pod Krzyżem” w Smolcu 14 września 2019.

W łączności z uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia modlitewnego „Polska pod Krzyżem” w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasza parafia stała się jednym z 1200 miejsc modlitwy na świecie. Modlitwę rozpoczęliśmy od adoracji Krzyża Świętego o godzinie 14. 00 na którą składały się prośby w intencjach ojczyzny, parafii i każdego z uczestników obecnych pod Krzyżem. Następnie udaliśmy się do świątyni, gdzie odprawiliśmy Drogę Krzyżową z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko. W rozważaniach znalazły się cytowane słowa ks. Jerzego pochodzące z homilii Mszy Świętych za Ojczyznę z lat 1982-1984. Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. proboszcz, a rozważania były przygotowane przez Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego. Na zakończenie Drogi Krzyżowej była odczytana przez ks. proboszcza modlitwa uznania Jezusa Chrystusa Królem każdego z nas. Uwieńczeniem spotkania „Polska pod Krzyżem” była Msza Święta odprawiona w intencji wszystkich Polaków o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w kroczeniu drogą Chrystusowego Krzyża oraz postawy, by nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Spotkanie zorganizowała Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu, posługę muzyczną pełnił Pan Ryszard Muszyński ze Wspólnoty Jeruzalem, oraz zespół młodzieżowy „Scholec”.

„Polska pod Krzyżem” Smolec 14.09.2019

Przed dwoma laty, w modlitwie różańcowej na granicach Polski zgromadziły się rzesze naszych rodaków, aby błagać Boga o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i świata. Dziś, kiedy obserwujemy coraz więcej sytuacji zagrażających naszej wierze i Kościołowi, chcemy na nowo stanąć do wspólnej modlitwy. Szerzące się antychrześcijańskie ideologie, publiczne bluźnierstwa, napaści na kościoły i kapłanów, znieważanie obrazów Matki Bożej i wizerunków Świętych, domagają się ze strony wiernych podjęcia duchowego dzieła pokuty i moralnej odnowy. Musimy na nowo jako Polska stanąć pod Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Mając to wszystko na uwadze, zapraszamy parafian do włączenia się w akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zapraszamy również wszystkich parafian na Mszę Świętą w dniu 15 września b.r. o godz. 18.00 w intencji Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w 8 rocznicę powstania.

Program:

14.00 Adoracja Krzyża – spotykamy się przy krzyżu na placu kościelnym,

14.30. Droga Krzyżowa w kościele – zakończona modlitwą uznającą Chrystusa naszym Królem.

15.00 Msza Święta – w intencji wydarzenia „Polska pod Krzyżem” – Polaków o Boże błogosławieństwo i  dary Ducha Świętego w kroczeniu drogą Chrystusowego Krzyża, drogą przebaczenia i pojednania, składania świadectwa swojej wiary oraz postawy, by nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać”!

Prosimy parafian o przyniesienie ze sobą krzyży.

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 08.06.2019 od godz. 19.30 do 24.00.

Serdecznie zapraszamy na czuwanie wszystkich, którzy chcą oczekiwać Ducha Świętego na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego . Spotkanie modlitewne „W mocy Bożego Ducha” odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego  8 czerwca 2019 r. 
 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu.   Zaproszonym  gościem będzie o. Krzysztof Piskorz  OCD,  który poprowadzi modlitwę . 
Czuwanie będzie poprzedzone Nowenną do Ducha Świętego  od dnia 30 maja b.r.
Zapraszamy wszystkich do modlitwy i postu w intencji tego spotkania.

Msza Święta i przystąpienie do duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą – 21 marca b.r. godz. 18.30.

Zapraszamy na Mszę Świętą w dniu 21 marca b.r. o godz. 18.30, w czasie której będzie możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Po Mszy Św. będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Prosimy o zgłoszenie chęci podjęcia duchowej adopcji do środy 20 marca na adres mailowy: krzyz.smolec@wp.pl

Rekolekcje z o. Józefem Witko OFM.

„Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego” – 08-10 marca 2019 r.

Członkowie naszej wspólnoty brali udział w rekolekcjach z o. Józefem Witko OFM „Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego” w Krzydlinie Małej. W piątkowy wieczór odbyła się droga krzyżowa i różaniec. Każdego dnia była sprawowana Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz były głoszone konferencje na temat Ducha Świętego. Spotkanie zakończyło się świadectwami wielu osób, które chciały podzielić się owocami tych rekolekcji.

Od początku prowadziło nas Słowo Boże :

” W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.  Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,  a potrzeba <mało albo> tylko jednego Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” Łk 10, 38-42

Patrząc na postawę dwóch sióstr Marty i Marii, to „Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Postawa Marii to spędzanie czasu u stóp Jezusa. To uczenie się miłości od Boga. Często w nas jest postawa Marty. Jezus nie gani gościnności, jest ona dobra. Złe jest to, gdy człowiek przejawia tzw. „złe oko” czyli patrzy źle na drugiego, źle o nim myśli, zazdrości mu. Pierwszym zadaniem chrześcijanina jest bycie uczniem Jezusa, siedzącym u Jego stóp i słuchającym Słowa Bożego.

Naszym zadaniem jest, abyśmy zapragnęli zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, począwszy od godzin rannych do wieczora, aby towarzyszył nam przez cały dzień. Potrzebujemy Jezusa, aby doświadczyć obecności Ducha Świętego i powinniśmy zaangażować się w relację z Duchem Świętym, który wytryśnie i będzie się w nas rozlewał.

Świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posługa muzyczna Małgorzaty z Apostolstwa Trzeźwości z Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej w Rokitnie.

W dniach 20-21 października b.r. na pięciu Mszach Świętych można było usłyszeć świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posłuchać utwory muzyczne,  które  wykonywała Małgorzata . Zaproszeni goście są członkami Apostolstwa Trzeźwości w Sanktuarium  w Rokitnie.

Św. Podwyższenia Krzyża Świętego – 7 rocznica powstania Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu

14 września b.r. zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w intencji naszej wspólnoty. Towarzyszył nam  młodzieżowy zespół muzyczny z naszej parafii. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Grzegorz.  Po Mszy Świętej była możliwość ucałowania relikwii I stopnia Świętego Ojca Pio.  Po Mszy Świętej rozpoczęło się uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za siedem lat  posługiwania naszej wspólnoty w parafii.  Modliliśmy się Słowem Bożym, które Bóg kierował do nas przez ostatnie 7 lat oraz umacnialiśmy słowem proroczym dotyczącym naszej wspólnoty  – że mamy być „solą wysypującą się z solniczki i fontanną uzdrowienia”.  Uwielbialiśmy Boga pieśnią, psalmami i modlitwą wspólną. Spotkanie zakończyło się modlitwą do Świętego Michała Archanioła w intencji wszystkich uczestników tego spotkania i całej naszej wspólnoty oraz Apelem Jasnogórskim. Następnie odbyła się krótka agapa w salce.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego z br. Elia w Piskorzowie

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego kilka tysięcy osób uczestniczyło w uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Piskorzowie k. Dzierżoniowa.  Zaproszonymi gośćmi byli brat Elia i ks. Marko z Włoch.  Kazanie wygłosił ks. Marko na temat  życia i posługi brata Elia – włoskiego charyzmatyka, stygmatyka i misjonarza, głoszącego Ewangelię na całym świecie. Brat Elia w Polsce jest już po raz trzeci. Na zakończenie Mszy Świętej  brat Elia modlił się nad całym zgromadzeniem wiernych.