“Polska pod Krzyżem” Smolec 14.09.2019

Przed dwoma laty, w modlitwie różańcowej na granicach Polski zgromadziły się rzesze naszych rodaków, aby błagać Boga o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i świata. Dziś, kiedy obserwujemy coraz więcej sytuacji zagrażających naszej wierze i Kościołowi, chcemy na nowo stanąć do wspólnej modlitwy. Szerzące się antychrześcijańskie ideologie, publiczne bluźnierstwa, napaści na kościoły i kapłanów, znieważanie obrazów Matki Bożej i wizerunków Świętych, domagają się ze strony wiernych podjęcia duchowego dzieła pokuty i moralnej odnowy. Musimy na nowo jako Polska stanąć pod Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Mając to wszystko na uwadze, zapraszamy parafian do włączenia się w akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zapraszamy również wszystkich parafian na Mszę Świętą w dniu 15 września b.r. o godz. 18.00 w intencji Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w 8 rocznicę powstania.

Program:

14.00 Adoracja Krzyża – spotykamy się przy krzyżu na placu kościelnym,

14.30. Droga Krzyżowa w kościele – zakończona modlitwą uznającą Chrystusa naszym Królem.

15.00 Msza Święta – w intencji wydarzenia “Polska pod Krzyżem” – Polaków o Boże błogosławieństwo i  dary Ducha Świętego w kroczeniu drogą Chrystusowego Krzyża, drogą przebaczenia i pojednania, składania świadectwa swojej wiary oraz postawy, by nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać”!

Prosimy parafian o przyniesienie ze sobą krzyży.

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 08.06.2019 od godz. 19.30 do 24.00.

Serdecznie zapraszamy na czuwanie wszystkich, którzy chcą oczekiwać Ducha Świętego na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego . Spotkanie modlitewne “W mocy Bożego Ducha” odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego  8 czerwca 2019 r. 
 w kościele parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu.   Zaproszonym  gościem będzie o. Krzysztof Piskorz  OCD,  który poprowadzi modlitwę . 
Czuwanie będzie poprzedzone Nowenną do Ducha Świętego  od dnia 30 maja b.r.
Zapraszamy wszystkich do modlitwy i postu w intencji tego spotkania.

Msza Święta i przystąpienie do duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą – 21 marca b.r. godz. 18.30.

Zapraszamy na Mszę Świętą w dniu 21 marca b.r. o godz. 18.30, w czasie której będzie możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Po Mszy Św. będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Prosimy o zgłoszenie chęci podjęcia duchowej adopcji do środy 20 marca na adres mailowy: krzyz.smolec@wp.pl

Rekolekcje z o. Józefem Witko OFM.

“Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego” – 08-10 marca 2019 r.

Członkowie naszej wspólnoty brali udział w rekolekcjach z o. Józefem Witko OFM “Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego” w Krzydlinie Małej. W piątkowy wieczór odbyła się droga krzyżowa i różaniec. Każdego dnia była sprawowana Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz były głoszone konferencje na temat Ducha Świętego. Spotkanie zakończyło się świadectwami wielu osób, które chciały podzielić się owocami tych rekolekcji.

Od początku prowadziło nas Słowo Boże :

” W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.  Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,  a potrzeba <mało albo> tylko jednego Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” Łk 10, 38-42

Patrząc na postawę dwóch sióstr Marty i Marii, to “Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Postawa Marii to spędzanie czasu u stóp Jezusa. To uczenie się miłości od Boga. Często w nas jest postawa Marty. Jezus nie gani gościnności, jest ona dobra. Złe jest to, gdy człowiek przejawia tzw. “złe oko” czyli patrzy źle na drugiego, źle o nim myśli, zazdrości mu. Pierwszym zadaniem chrześcijanina jest bycie uczniem Jezusa, siedzącym u Jego stóp i słuchającym Słowa Bożego.

Naszym zadaniem jest, abyśmy zapragnęli zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, począwszy od godzin rannych do wieczora, aby towarzyszył nam przez cały dzień. Potrzebujemy Jezusa, aby doświadczyć obecności Ducha Świętego i powinniśmy zaangażować się w relację z Duchem Świętym, który wytryśnie i będzie się w nas rozlewał.

Świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posługa muzyczna Małgorzaty z Apostolstwa Trzeźwości z Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej w Rokitnie.

W dniach 20-21 października b.r. na pięciu Mszach Świętych można było usłyszeć świadectwo uwolnienia z alkoholizmu Stanisława oraz posłuchać utwory muzyczne,  które  wykonywała Małgorzata . Zaproszeni goście są członkami Apostolstwa Trzeźwości w Sanktuarium  w Rokitnie.

Św. Podwyższenia Krzyża Świętego – 7 rocznica powstania Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu

14 września b.r. zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w intencji naszej wspólnoty. Towarzyszył nam  młodzieżowy zespół muzyczny z naszej parafii. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Grzegorz.  Po Mszy Świętej była możliwość ucałowania relikwii I stopnia Świętego Ojca Pio.  Po Mszy Świętej rozpoczęło się uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za siedem lat  posługiwania naszej wspólnoty w parafii.  Modliliśmy się Słowem Bożym, które Bóg kierował do nas przez ostatnie 7 lat oraz umacnialiśmy słowem proroczym dotyczącym naszej wspólnoty  – że mamy być “solą wysypującą się z solniczki i fontanną uzdrowienia”.  Uwielbialiśmy Boga pieśnią, psalmami i modlitwą wspólną. Spotkanie zakończyło się modlitwą do Świętego Michała Archanioła w intencji wszystkich uczestników tego spotkania i całej naszej wspólnoty oraz Apelem Jasnogórskim. Następnie odbyła się krótka agapa w salce.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego z br. Elia w Piskorzowie

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego kilka tysięcy osób uczestniczyło w uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Piskorzowie k. Dzierżoniowa.  Zaproszonymi gośćmi byli brat Elia i ks. Marko z Włoch.  Kazanie wygłosił ks. Marko na temat  życia i posługi brata Elia – włoskiego charyzmatyka, stygmatyka i misjonarza, głoszącego Ewangelię na całym świecie. Brat Elia w Polsce jest już po raz trzeci. Na zakończenie Mszy Świętej  brat Elia modlił się nad całym zgromadzeniem wiernych.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego z Alanem Amesem 19.05.2018

Nasza wspólnota uczestniczyła w Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Gościem był Australijczyk Alan Ames – autor m.in.  książki “Oczami Jezusa”, charyzmatyk, głoszący słowo Boże na całym świecie.  W czasie spotkania odbyły się konferencje, uwielbienie, modlitwa Alana nad wszystkimi uczestnikami, Msza Święta zakończona adoracją.

Droga Światła po Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym 17.05.2018

Pan Jezus przed Wniebowstąpieniem zwrócił się do swoich uczniów z poleceniem, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali na „obietnicę Ojca”, czyli Ducha Świętego. W siódmym dniu Nowenny do Ducha Świętego tj. w czwartek 17 maja zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę Świętą Wotywną o Duchu Świętym, Drogę Światła, modlitwę uwielbienia oraz modlitwę o Ducha Świętego i Jego dary. Modlitwa rozpocznie się o 18.30 i zakończy się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

Rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem dla małżeństw zakończone

W dniach 13-15 kwietnia b.r. odbyły się rekolekcje dla małżeństw z o. Jamesem Manjackalem we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło 500 osób. W programie modlitewnym znalazły się konferencje o. Jamesa,  Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Szczególnie został uwypuklony okres od poczęcia do narodzenia danej osoby oraz relacja osoby z rodzicami i rodzeństwem. Nad każdym małżeństwem  o. James się modlił i  je pobłogosławił .  W niedziele odbyła się uroczysta Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz nałożeniem poświęconych obrączek.

Był to bardzo owocny czas dla małżeństw. Wiele osób doświadczyło Bożej łaski uwolnienia z nałogów i uzdrowienia swojego małżeństwa.

Dla osób, które nie miały możliwości się zapisać jest możliwość uczestniczenia w rekolekcjach ogólnych z o. Jamesem w Warszawie w dniach 1-3 czerwca b.r.

Napisz świadectwo po Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie

W dniu 26 kwietnia b.r. w czwartek odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczył  sercanin o. Andrzej Smołka. Posługę uwielbienia pełnił zespół “N.O.E” przy wsparciu członków Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie z ucałowaniem relikwii błogosławionego Eustachio van Lieshout (Cudotwórca z Poa).

Zapraszamy wszystkich, którzy doświadczyli Bożej łaski o przesłanie świadectwa przez stronę internetową (zakładka – złóż świadectwo) lub przez napisanie maila adres – krzyz.smolec@wp.pl

Pozdrawiamy Liderzy Wspólnoty