o. John Bashobora we Wrocławiu dnia 28.05.2017

Już za nami spotkanie z charyzmatycznym kapłanem  z Ugandy o.  dr Johnem Bashoborą, który wygłosił  4 konferencje  oraz prowadził modlitwę o uzdrowienie dla 3 tysięcy wierzących z różnych wspólnot. Spotkanie odbyło się z okazji jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim.  W czasie pierwszej konferencji o. John nawiązał do historii powstania ruchu charyzmatycznego w Kościele Katolickim. Wieczorem odbyła się modlitwa uzdrowienia,  podczas której o. John Bashobora modlił się, aby Bóg dotknął osób mających  dolegliwości duchowe bądź  fizyczne. Z naszej wspólnoty uczestniczyło 7 osób w spotkaniu.

JUŻ PO FORUM “JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Forum Charyzmatyczne “Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj”, które odbyło się w Smolcu w dniach 5-6 maja b.r.. Zaproszonymi gośćmi byli, w pierwszym dniu – ks. Jan Kruczyński i ks. Krzysztof Kralka SAC, a w drugim dniu – Pani Maria Vadia z Miami (USA) .  Posługę muzyczną pełnił zespół uwielbienia „N.O.E”. i  zespół  “Armia Dzieci”. W spotkaniu uczestniczyło 250 osób. Uczestnicy reprezentowali wspólnoty z całej Polski (z Wrocławia, z Warszawy, Krakowa,  Nysy,  Jelcza Laskowice, Strzelina, Lubina, Zgorzelca, Oleśnicy,  Oławy, Lutyni,  Żarowa, Kamieńca Wrocławskiego, Radomia,  Kalwarii Zebrzydowskiej, Zamościa, Lublina, Krotoszyna,  Tomaszowa Mazowieckiego, Trzebnicy i Kępna,  Dziękujemy za kapłanów, siostry zakonne i świeckie osoby konsekrowane oraz wszystkich obecnych.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za prelegentów, że przyjęli na siebie powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny wszędzie, gdzie Ich  Pan posyła. I czynią to, będąc posłuszni Duchowi Św., z wielką radością, zachęcając uczestników spotkania nie tylko do modlitwy, ale i do szukania okazji, aby Królestwo Boże się rozszerzało, a dzieje się to wtedy, gdy idziemy w Jego namaszczeniu, będąc posłanymi do tych, którzy są ubodzy, mają serca złamane, są zniewoleni, chorzy, po to by uwielbiać Boga, uzdrawiać chorych.

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą naszą Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wolontariuszom i sympatykom naszej wspólnoty za pomoc, zaangażowanie i życzliwość. Niech Dobry Bóg Wam obficie błogosławi.

Wszystkich, którzy chcieliby złożyć  swoje świadectwo z uzdrowienia prosimy o przesłanie go na maila: krzyz.smolec@wp.pl

Z modlitwą Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu.

Forum Charyzmatyczne – “JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”

!!!   Z A P I S Y  Z A M K N I Ę T E   !!!


Zapraszamy na FORUM CHARYZMATYCZNE z okazji jubileuszu 50-lecia Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim „JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”, które odbędzie się
w dniach 5 – 6 maja 2017 w Centrum Konferencyjnym „Terminal Hotel” ul. Rakietowa 33, Wrocław (Muchobór Wielki)

Prosimy o modlitwę wspólnotową i osobistą oraz post w intencji bezpiecznego przebiegu forum, prowadzących, uczestników i organizatorów, a także o dobre owoce tego dzieła.

*Przyjdź na forum charyzmatyczne, a zmieni się Twoje życie,
Bóg odkryje przed Tobą
nowe drogi.*PROGRAM FORUM CHARYZMATYCZNEGO

Piątek
05 maja 2017

7.00 – 8.30 rejestracja

8.30 – 9.00 uwielbienie

9.00 – 9.45 sesja I – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część I + modlitwa

9.45-10.00 przerwa

10.00 – 11.00 sesja II – ks. Jan Kruczyński

„Biblijne podstawy uzdrowienia osoby i wspólnoty”
część II + modlitwa

11.00 – 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 sesja III ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część I + modlitwa

12.30 – 13.00 uwielbienie

13.00 – 14.30 przerwa na obiad

14.30- 15.00 uwielbienie

15.00 – 15.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15- 16.30 sesja IV ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część II + modlitwa

16.30 – 16.45 przerwa

16.45 – 18.00 sesja V ks. Krzysztof Kralka

„Walka duchowa w kontekście uzdrowienia”
część III + modlitwa

18.00 – 18.30 przerwa na kolację

18.30 – 20.00 Msza Święta .

Posługę muzyczną w czasie forum będzie prowadził zespół uwielbienia "NOE"

Posługę muzyczną w czasie pierwszego dnia forum będzie prowadził zespół uwielbienia “N.O.E.”


Sobota
06 maja 2017

7.30 – 9.00 Recepcja

Maria Vadia

9.00 – 13.30 Sesja I, Sesja II

13.30 – 15.00 Przerwa na obiad

15.00 – 15.15 Koronka do MB

15.15 – 18.00 Sesja III, Sesja IV

18.00 – 18.45 Kolacja

18.45 – 19.45 Sesja V

19.45 – 20.00 Przerwa

20.00 – 21.00 Msza Święta

Posługę muzyczną w drugim dniu  forum będzie prowadził zespół uwielbienia “Armia Dzieci” .


REGULAMIN FORUM CHARYZMATYCZNEGO

 1. Organizatorem Forum Charyzmatycznego jest Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego przy Parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu.

 2. Forum charyzmatyczne prowadzone jest zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

 3. Spotkanie ma charakter zamknięty.

 4. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem:   http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/zapisy/

 1. W spotkaniu mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.

 2. Rejestrowanie podczas trwania Forum obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą organizatora.

 3. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika forum odpowiada uczestnik, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

 4. W miejscu odbywania się spotkania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

 5. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

 6. Osoby uczestniczące w forum są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zaleceń organizatora spotkania.

 7. Uczestnik naruszający porządek podczas forum i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się spotkania bez opieki.

 9. Osoba uczestnicząca w spotkaniu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania forum, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 10. Dane osobowe zbierane są w procesie zgłoszenia na forum i przetwarzane na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora – zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

 11. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas spotkania przez organizatorów lub osób upoważnionych przez osoby organizujące spotkanie.

 12. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat spotkania.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

 14. Zwrot kwoty na cele ewangelizacyjne : wniesiona kwota może być zwrócona w całości lub w części (pomniejszona o koszt prowizji bankowej, inne poniesione konieczne koszty organizacji spotkania), w przypadku, gdy będzie możliwość zarejestrowania przez organizatora osoby z listy „rezerwowej” na miejsce uczestnika ubiegającego się o zwrot.

 15. Zwrot nie przysługuje osobie zarejestrowanej w przypadku braku osoby na liście rezerwowej. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na forum innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 10 dni przed spotkaniem.

 16. Wpłaty z tytułu zamówionych posiłków nie podlegają zwrotowi począwszy od dnia zamknięcia zapisów. Rezygnacja z posiłków przed zamknięciem zapisów jest możliwa, zwracany jest koszt obiadu czy kolacji, pomniejszony o prowizję bankową.

 17. Zapisy są prowadzone do dnia 25.04.2017 lub do dnia osiągnięcia wymaganej ilości miejsc.


Warianty uczestnictwa:
– kapłani, siostry zakonne i dzieci do 5–ego roku życia ponoszą tylko koszty posiłków
– dzieciom do 5 roku życia nie zapewniamy miejsc siedzących (podlegają rejestracji przez formularz zapisów)

Koszty:
60 zł – wpłata za dzieci i młodzież w wieku 6 do 17 lat,
100 zł – osoby zapisane do dnia 31.03.2017
120 zł – osoby zapisane od 1.04.2017 do 25.04.2017
– wpłata osoby dorosłej na cele ewangelizacyjne

wpłaty na cele ewangelizacyjne i za obiady :

88 9574 0005 2001 0005 9789 0113

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Smolcu
55-080 Kąty Wrocławskie
Smolec, ul.Kościelna 4

tytuł wpłaty: na cele ewangelizacyjne + obiad”

 

Msza Święta Wotywna o Duchu Świętym czwartek 23.02.2017 r. godz. 19.30

W naszej parafii  po raz drugi odbędzie się Msza Św. wotywna o Duchu Świętym w czwartek 23 lutego b.r. o godzinie 19.30.

 

 

O wielkim znaczeniu Mszy świętej o Duchu Świętym pisze w swych tekstach Święta Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego zwana „Małą Arabką” – „Widziałam przede mną Gołębicę   i nad nią przelewający się kielich, tak jakby było w nim źródło. To, co wylewało się   z kielicha, zraszało Gołębicę i obmywało ją. Zarazem usłyszałam głos, który wychodził z tego wspaniałego światła. Głos powiedział: Jeżeli chcesz mnie szukać, poznać,  i pójść za mną, wzywaj Światło, tzn. Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy wzywające Go… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać   tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego,  nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy.      I nie umrą w ciemnościach”.                                                                                                                                              [Za:] Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié, Pensées, Editions du Serviteur, 1993, s. 85.

Święta Maria od Jezusa od Ukrzyżowanego, przeżywając wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, w 1869 roku napisała znaną dzisiaj we wszystkich zakątkach świata modlitwę do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej:                                                                                                                       |“Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie, Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem – błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!”

I Msza Św. wotywna o Duchu Świętym – 26.01.2017 r.

 

Pierwszy Smolecki Orszak Trzech Króli 06.01.2017

Po raz pierwszy Fundacja Orszak Trzech Króli, Stowarzyszenie Chóru „Smolec Cantans” wspólnie z Parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolcu, Stajnią Smolec, Chórem Parafialnym, Scholą, Wspólnotą Podwyższenia Krzyża Świętego i Różańca Rodziców za Dzieci zorganizowali  Orszak Trzech Króli w Smolcu. Orszak wyruszył  6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) po Mszy św.  o godzinie  11.30. Na orszaku zebrała się liczna grupa parafian Smolcu,  Krzeptowa i okolicznych miejscowości.

Rekolekcje w Nowej Soli i Świebodzicach z ks.dr Johnem Bashoborą z udziałem naszej wspólnoty

W dniach 11-13 listopada  w Nowej Soli i 14-16 listopada b.r. w Świebodzicach  nasza wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach z udziałem o. dr Johna Bashobory. Były to bardzo mocne rekolekcje, w których Bóg dotykał wielu uczestników i uzdrawiał ich  fizycznie i duchowo. Były to spotkania, w których Bóg mówił nam, abyśmy byli wojownikami Jezusa Chrystusa, niosącymi Ewangelię do naszych rodzin, wspólnot i miejsc pracy.

W czasie konferencji padło ważne stwierdzenie na temat ewangelizacji rodziny: “Jest bardzo niewiele kościołów na całym świecie, zwłaszcza w Europie, gdzie rodzina przychodzi ze swoimi dziećmi do kościoła. Cała rodzina nie tylko przychodzi do kościoła, ale cała rodzina ewangelizuje. Wtedy małżeństwa nie będą się rozpadać, ponieważ jest ktoś, kto spina te rodziny – łączy je Jezus Chrystus”. Temat tych rekolekcji przygotował uczestników do przeżycia roku duszpasterskiego, który rozpoczynamy w I niedzielę Adwentu. Myślą przewodnią przez cały rok liturgiczny będzie wezwanie “Idźcie i głoście Ewangelię”, do czego jesteśmy powołani.

Marsz Wszystkich Świętych w Kątach Wrocławskich 31.10.2016

20161031_190347

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 rozpoczął się Marsz Wszystkich Świętych, który zgromadził liczne grono wierzących. Wielu z nich było przebranych w stroje, które przypominały nam znanych Świętych. Każdy mógł otrzymać balonik z napisanym imieniem świętego. Rozśpiewany orszak przeszedł przez Rynek miasta i okoliczne uliczki  Zakończył się  wypuszczeniem w niebo baloników  oraz udzieleniem błogosławieństwa wszystkim uczestnikom marszu.

Świadectwa z Warsztatów “Posługa Charyzmatami”

Zwracamy się z prośbą o napisanie na adres mailowy: krzyz.smolec@wp.pl swojego świadectwa o  tym, jak Bóg dotknął Cię w czasie spotkania “Posługa Charyzmatami” z Marcinem Zielińskim w dniu 15.10. 2016 r.

Jeżeli ktoś z Państwa ma zdjęcia,  filmy  prosimy  o kontakt mailowy lub podanie swojego numeru telefonu. Serdecznie pozdrawiamy. Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 28.10.2016. godz. 18.00

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię                                                                                                                                                                          (Mt 11,28).       Jeśli pragniesz spotkać żywego Boga, doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy i zanurzyć się w Jego miłości, zapraszamy Cię na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się w kościele Narodzenia N.M.P w Smolcu przy ulicy Kościelnej 4 w piątek 28.10.2016 r. o godz 18.00 Modlitwy prowadzić będzie sercanin o. Andrzej Smołka długoletni misjonarz w Afryce i Republice Kongo.

Serdecznie zapraszamy.
msza_z_modlitwa_ouzdrowienie

Charyzmaty w Smolcu – artykuł na stronie smolec24.pl

Charyzmaty w Smolcu

Na początku września Edyta Niemczynowska-Frąckiewicz, moja przyjaciółka i nasza redakcyjna koleżanka, zaproponowała mi udział w warsztatach Odnowy w Duchu Świętym “Posługa Charyzmatami” organizowanych przez smolecką Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego. To osoba godna zaufania, więc niezwłocznie się zarejestrowałem i dokonałem odpowiedniej wpłaty.

Nie żałuję swojej decyzji, choć moja duchowość jest nieco inna, raczej benedyktyńska, w której bardzo ważną rolę odgrywa milczenie. Warsztaty miały miejsce 15 października w smoleckiej świetlicy. Miałem wtedy okazję zobaczyć żywy, działający Kościół i cieszyć się rezultatami prężnej aktywności członków Wspólnoty. Pierwotnie myślałem, że będzie to spotkanie w bardzo wąskim gronie i jakież było moje zaskoczenie, gdy na sali ujrzałem być może ponad 200 uczestników i uczestniczek!

Były wśród nich osoby świeckie, duchowne i konsekrowane, a także rodziny z dziećmi w różnym wieku. Przybyli do Smolca członkowie różnych wspólnot m.in. z Wrocławia, Lubina, Legnicy, Strzelina, Katowic i Lutyni. Przyjemnie było patrzeć na to, jak wszystkie te osoby odnosiły się do siebie z życzliwością. W intencji zebranych modliło się około 30 zakonów.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół N.O.E. z panem Jackiem Geremeszem na czele. Gościem specjalnym był Marcin Zieliński, lider wspólnoty “Głos Pana” ze Skierniewic, który poprowadził 3 konferencje. Warsztaty zakończyły się uroczystą Mszą Świętą w smoleckim kościele, po której modlono się o uzdrowienie.

Wydarzenie zostało zorganizowane w sposób niezwykle profesjonalny. Wolontariuszki i wolontariusze spisali się na medal – byli sympatyczni, mili, uśmiechnięci i bardzo pomocni. Dzięki nim każdy z uczestników czuł się w Smolcu dobrze. W mniejszej sali świetlicowej można było napić się kawy, herbaty oraz kupić pączki lub słodkie bułki z “Harnasia”. Tam też znajdowało się stoisko z dewocjonaliami, książkami i płytami.

Na koniec dwie łyżki dziegciu. Pierwsza: chyba na palcach jednej ręki można było policzyć uczestników warsztatów ze Smolca, którzy nie byli związani z organizującą to wydarzenie Wspólnotą Podwyższenia Krzyża Świętego. Druga jest taka, że ponownie okazało się, jak bardzo potrzebujemy parkingu w centrum Smolca.

Sebastian Kotlarz

Już po Warsztatach “Posługa Charyzmatami”

dsc03013

Jesteśmy wdzięczni Bogu za warsztaty charyzmatyczne „Posługa Charyzmatami”, które odbyły się w Smolcu w sobotę 15.10.2016 r. Zaproszonym gościem był Marcin Zieliński, który głosi Słowo Boże w wielu krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Posługę muzyczną pełnił Zespół Uwielbienia „NOE”. W warsztatach uczestniczyło 260 osób. Uczestnicy reprezentowali takie wspólnoty jak: Odnowa w Duchu Świętym „Jordan” i Salezjańska Wspólnota Rodzin „Nazaret” z Lubina, Wspólnota Agalliasis z Wrocławia, Effatha z Legnicy, Szkoła Nowej Ewangelizacji z Bytomia, Zacznij od Nowa Wrocław, Domowy Kościół i Oaza Młodzieżowa, Siloe z Katowic, Wrocławska Odnowa w Duchu Świętym: Paraklet, Emmanuel, Fiat, Syjon, Benedictus, Dabar, Skała z Oławy, Emmanuel ze Strzelina i Wspólnota z Lutynii, oraz osoby indywidualne. Dziękujemy za kapłanów, siostry zakonne i świeckie osoby konsekrowane oraz wszystkich uczestników spotkania. Słowem przewodnim warsztatów był fragment z Księgi Proroka Izajasza (Iz 61,1-3).

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Marcina, że przyjął na siebie powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny wszędzie, gdzie Go Pan posyła. I czyni to, będąc posłuszny Duchowi Św., z wielką radością, zachęcając uczestników warsztatów nie tylko do modlitwy, ale i do szukania okazji, aby Królestwo Boże się rozszerzało, a dzieje się to wtedy, gdy idziemy w Jego namaszczeniu, będąc posłanymi do tych, którzy są ubodzy, mają serca złamane, są zniewoleni, chorzy, po to by pocieszać, rozweselać płaczących, dać radość zamiast smutku. Bo mamy być ” terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.”

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą naszą Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wolontariuszom i sympatykom naszej wspólnoty za pomoc, zaangażowanie i życzliwość. Niech Dobry Bóg Wam obficie błogosławi.

Czas warsztatów był czasem łaski dla wielu z nas. Miejsce, gdzie odbywały się warsztaty napełniło się modlitwą uwielbienia, posługą i świadectwem. Wielu uczestników doświadczyło łaski uzdrowienia wewnętrznego i fizycznego. Formację modlitewną i ewangelizacyjną można kontynuować dalej we wspólnotach takich jak Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego. Serdecznie zapraszamy.