Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 30.05.2020

W sobotę 30 maja b.r. o godzinie 20.00 rozpoczęło się czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego częścią chwalebną Różańca Świętego w intencjach: za Kościół Święty, pasterzy; za Ojczyznę i rządzących; o wylanie Ducha Świętego i jego darów na wszystkich parafian, członków wspólnot, wszystkich uczestniczących w czuwaniu, za chorych, udręczonych, poranionych i zniewolonych różnymi nałogami; o pokój na świecie. Następnie wysłuchaliśmy konferencji naszego gościa ks. Rafała Masztalerza. O godz. 21.00 modliliśmy się Apelem Jasnogórskim, a następnie oraz prosiliśmy o Ducha Świętego i Jego dary dla wszystkich czuwających na modlitwie przy prowadzeniu uwielbienia i dziękczynienia przez Zespół N.O.E. W godzinach wieczornych rozpoczęliśmy nabożeństwo Drogi Światła z czternastoma rozważaniami biblijnymi od momentu Zmartwychwstania Pana Jezusa do Zesłania Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych wraz z Maryją w Wieczerniku. Punktem kulminacyjnym czuwania była Msza Święta odprawiona w intencjach: O Ducha Świętego i Jego Dary dla wszystkich zgromadzonych oraz w 7 rocznicę powstania Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci wraz z Różą Dzieci; w intencji zmarłego o. Andrzeja Smołki – Sercanina – o życie wieczne. Msza Święta była sprawowana przez ks. Proboszcza i gościa ks. Rafała, który wygłosił homilię. Czuwanie zakończyliśmy około godziny 1.00.