Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

duch2_a

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 23 maja 2015 roku, czyli w ostatni dzień Nowenny do Ducha Świętego, wypełniając słowa Jezusa: „A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca” (Dz 1,4), zapraszamy na czuwanie „Oczekujemy Ducha Świętego z Maryją”.

PROGRAM CZUWANIA:

18.00-19.00 Eucharystia
19.00-19.30 Konferencja ks. dr Zbigniew Stokłosa „Maryja wzorem otwarcia na Ducha Świętego”
19.30- 20.00 Modlitwa różańcowa – część chwalebna Różańca św. prowadzona przez Wspólnotę Różańca Rodziców za Dzieci.
Róża Dzieci – modlitwy wstępne
Róża I – tajemnica I – Zmartwychwstanie – intencja: za ojczyznę, za rządzących Polską i poszczególnymi województwami, o dobry wybór na Prezydenta Polski.
Róża II – tajemnica II – Wniebowstąpienie Pana Jezusa – intencja: Kościół św., Ojca Św., biskupów, naszego arcybiskupa Józefa, kapłanów, zgromadzenia zakonne, katechetów, misjonarzy.
Róża III – tajemnica III – Zesłanie Ducha Św. – intencja: wylanie Ducha Św. na naszą parafię, kapłanów, rodziny, dzieci i młodzież, o odnowienie wiary i światło Ducha Św. w rozszerzaniu Królestwa Bożego i głoszeniu Ewangelii z mocą.
Róża IV – tajemnica IV – Wniebowzięcie NMP – intencja: za wszystkich chorych, udręczonych, poranionych, załamanych, zniewolonych przez różne nałogi, aby odwrócili się od grzechów, zawierzyli Bogu i by Duch Św. przemienił ich życie.
Róża V – tajemnica V – Ukoronowanie MB na Królową nieba i ziemi  intencja: o pokój na świecie, aby zaprzestano konfliktów zbrojnych, zwłaszcza tam, gdzie są prześladowani nasi bracia – chrześcijanie

20.00- 21.00 Nabożeństwo „Droga Światła”– prowadzone przez Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego.
21.00- 21.10 Apel Jasnogórski.
21.10- 21.30 Modlitwa o Ducha Św. i Jego dary (modlitwa za ojczyznę, parafię, miejscowość, nasze rodziny, młodzież, dzieci, chorych, potrzebujących)
21.30-22.00 Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia, modlitwa śpiewem, modlitwa psalmami, prowadzona przez Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego.