Historia wspólnoty

Wspólnota Modlitewna, która powstała dnia 14.09.2011 roku nie miała początkowo nazwy. Przez 2,5 roku wspólnie odkrywaliśmy imię, którym Pan nas wzywa. Nazwa wspólnoty została przyjęta w dniu 19.03.2014 roku w święto św. Józefa jako Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego. Jesteśmy przekonani, że imię to jest dla nas wezwaniem, do którego z Bożą pomocą będziemy dorastać. Z każdą chwilą odczytujemy coraz głębsze jego znaczenie.

Charyzmat i wynikająca z niego misja wspólnoty bierze swój początek z jej imienia

Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego

krzyz

Wspólnota wiary ma za zadanie świadczyć wobec wszystkich o miłującej obecności Boga w życiu człowieka, przez to świadectwo przywraca wiarę i nadzieję zagubionym i wątpiącym. Jest to otwieranie się na Boga żyjącego, działającego i przychodzącego, który jest miłością:

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał* swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”  (J 3,16-17)

Ta miłość otwiera nas na innych ludzi. Troska o innych wyraża się w wytrwałej, ufnej modlitwie za chorych, opuszczonych, poranionych i udręczonych. Wstawiamy się za wielu chorymi: dorosłymi i dziećmi.

Opiekunem wspólnoty jest  ksiądz proboszcz. Liderzy wspólnoty zostali powołani przez księdza proboszcza w dniu 01.07.2011 roku w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Liderami wspólnoty są od początku: Małgorzata i Andrzej Radańscy, którzy wcześniej posługiwali w innych wspólnotach jako animatorzy grup, diakonii, odpowiedzialni we wspólnocie i liderzy, zwłaszcza w Ruchu Światło-Życie i we wspólnotach, które powstały na bazie tego Ruchu.

Owocem modlitw Wspólnoty Podwyższenia Krzyża jest powstanie Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci w naszej parafii, która powstała 01.06.2013 roku na Dzień Dziecka. Moderatorzy wszystkich pięciu  róż różańcowych to członkowie Wspólnoty Podwyższenia Krzyża.

Dziękujemy Panu Bogu za wiele wysłuchanych modlitw, za to, że to ”Bóg jest naszym Pasterzem i niczego nam nie braknie” (Ps23)

Od początku wspólnota modli się w ważnych intencjach dotyczących naszej  parafii: za dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, za młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, za wspólnoty w naszej parafii, za przedsięwzięcia, które podejmuje ksiądz proboszcz.

Dotychczas braliśmy udział w życiu parafii, uczestnicząc od trzech lat w posługach liturgicznych na Mszy Św. niedzielnej (czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych, niesienie darów do ołtarza), w adoracjach Najświętszego Sakramentu, Drodze Krzyżowej, prowadzeniu czuwań w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, w Mszach św. środowych w intencji wspólnoty, Koronce do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata, w rekolekcjach, dniach jedności i pielgrzymkach. Wspieramy się nawzajem w modlitwie i doświadczamy coraz mocniejszych więzi międzyosobowych. Zauważamy wiele dobrych owoców, wynikających z prowadzonej formacji modlitewnej i biblijnej.

bog