Napisz świadectwo po Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie

W dniu 26 kwietnia b.r. w czwartek odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczył  sercanin o. Andrzej Smołka. Posługę uwielbienia pełnił zespół „N.O.E” przy wsparciu członków Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie z ucałowaniem relikwii błogosławionego Eustachio van Lieshout (Cudotwórca z Poa).

Zapraszamy wszystkich, którzy doświadczyli Bożej łaski o przesłanie świadectwa przez stronę internetową (zakładka – złóż świadectwo) lub przez napisanie maila adres – krzyz.smolec@wp.pl

Pozdrawiamy Liderzy Wspólnoty

Już po rekolekcjach „Duch Pana Boga nade mną” z Ulfem Ekmanem

W dniach 23-25 lutego b.r. w Sali Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz w Centrum Kongresowym  przy Hali Stulecia odbyły się rekolekcje „Duch Pana Boga nade mną” z udziałem: ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, szwedzkiego teologa i misjonarza Ulfa Ekmana, Andrzeja Sionka  i Marcina Jakimowicza.  W piątek 23 lutego spotkali się  duszpasterze i liderzy wspólnot charyzmatycznych, którzy uczestniczyli w konferencjach i modlitwach.

Nauczanie było skoncentrowane na temacie: „Aby byli jedno…” Głębszej analizie był poddany temat jedności zawarty w Liście do Efezjan (EF 4, 1-6)

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.

Kościół jest Ciałem Chrystusa. Słowem wspólnym jest „JEDEN” – siedem razy wymieniona jest jedność.  Mówi nam to o kompletności, o pełni Kościoła.  Jeśli Pan jest jeden, to i my musimy być JEDNO, gorliwie dążąc do zachowania jedności ducha.  A jeśli jesteśmy tego częścią to powinno to być widoczne.

Wymieniono 5 kroków do jedności:

1. Iść razem,

2. Słuchać się wzajemnie.

3. Nie być w defensywie,

4. Nie unikać różnic, mówić o nich,

5. W tym świetle modlić się.

Jedność jest w sercu Kościoła. Jezus umarł i zmartwychwstał, aby zgromadzić i zjednoczyć dzieci Boże.  Nasze ewangelizowanie ma pociągać.  Powinniśmy słuchać tego co Duch Święty mówi do Kościoła i przez Kościół i być napełnieni nadzieją. W czasie konferencji wybrzmiał temat namaszczenia.

„Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, tak jak was nauczył” (1J, 2-27).

Namaszczenie jest darem dla Kościoła. Jeżeli będzie trwali w namaszczeniu Namaszczonego – Mesjasza, to będziecie trwali w Bogu. Wspólnota może się ostać tylko w Duchu Świętym. Łaska Boża to przychylność Boga, była ona nad Jezusem, który wzrastał w niej przez trzydzieści lat.  W Duchu Świętym wołamy: Przyjdź Panie Jezu! Jest oliwa namaszczenia nad naszym życiem. Mamy być gotowi do przyjęcia więcej oliwy. Kluczem, aby otrzymać namaszczenie jest modlitwa. Podjęto temat uwielbienia Boga.  Bóg szuka czcicieli, którzy czczą Go w Duchu i Prawdzie.

Ważny w tym wszystkim jest język, jaki używamy, jak mówimy o swoich braciach i siostrach wyznających Jezusa Chrystusa. Język jest jak mały ster i może zmienić bieg twojego życia.

„Jeśli, kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach całe ciało”  (Jk, 3, 2). 

„Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi. Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody. „(Jk 3,8-12).

Omówiono także temat rozeznawania w życiu każdego człowieka . Zachęcono uczestników do wypowiadania błogosławieństw i strzeżenia namaszczenia  oraz do modlitwy  o wylanie Ducha Świętego w naszych wspólnotach.

Liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego

Po konferencji na temat Modlitwy Uwolnienia
w/g 5 kluczy Neala Lozano

W środę 13 grudnia b.r. o godz. 18.30 zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w intencji powstania Domu Miłosierdzia i podjęcia posługi modlitwy uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano przez kapłana, liderów i członków Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Mszy Świętej przewodniczył ks. Proboszcz Waldemar Kontek  oraz koncelebrował  i wygłosił homilię ks. Pavel Ajchler z Czech.  Po Mszy Świętej odbyła się konferencja na temat modlitwy uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano. Gościem zaproszonym była Joanna Juśkiewicz – posługująca od trzech lat w Czechach i prowadząca modlitwę uwolnienia od 7 lat. Po wygłoszonej konferencji był czas na pytania od uczestników konferencji.

Modlitwa Uwolnienia wg modelu 5 kluczy

Modlitwa 5 kluczy to model posługi uwolnienia zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS Odnowy Charyzmatycznej zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, zatwierdzony przez Kongregację Doktryny Wiary. Modlitwa koncentruje się na wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę.

Pięć kluczy to:

  1. Wiara i nawrócenie
  2. Przebaczenie,
  3. Wyrzeczenie się zła,
  4. Stanięcie w autorytecie Jezusa,
  5. Błogosławieństwo Ojca.

Wiara i nawrócenie – Nawrócenie to przemiana myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Jezus powiedział: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go  zraniliśmy i zamykaliśmy się na Niego. Ważne jest oddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu. Wiara jest złożeniem ufności w Bogu i Jego słowie, aby w oparciu o nie móc wkroczyć na nową drogę życia w królestwie światłości.

Przebaczenie – Wolność odnajdujemy w przebaczeniu. Jeżeli chcemy być podobni do Jezusa musimy z serca przebaczyć innym. Krzyż Jezusa objawia  nam pełnię miłości Boga, „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdybyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Moc krzyża to moc Bożego przebaczenia. Aby przyjąć ją w pełni, musimy pozwolić jej przepływać przez nas ku innym. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

Wyrzeczenie się złych duchów – Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebrania im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu. Dzięki zidentyfikowaniu strategii nieprzyjaciela oraz kłamstw, które zapewniły im skuteczność, możemy uwolnić się spod jego wpływu i przestać realizować jego plany w naszym życiu.

Stanięcie w autorytecie Jezusa – Każdy chrześcijanin został włączony na mocy Chrztu Świętego w śmierć  i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam przeciwstawiać się działaniu nieprzyjaciela w imię Jezusa. Pismo Święte mówi: „Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4,7). Powierzając nam misję głoszenia Ewangelii  Jezus powiedział: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk 16,17). Dlatego złamanie mocy nieprzyjaciela w naszym życiu w imię Jezusa Chrystusa jest  wypełnieniem zadania, które On sam nam powierzył.

Błogosławieństwo Ojca – Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka  jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności jako dzieci światłości, którymi jesteśmy. Cztery poprzednie klucze służą do usunięcia wszelkich przeszkód dla tego, byśmy mogli usłyszeć głos naszego Ojca, który nigdy nie przestaje mówić nam o swojej miłości.

Osoby, które w przyszłości planują zwrócić się z prośbą o taką modlitwę powinny przeczytać pierwszą część książki „Modlitwa Uwolnienia” Neala Lozano.

Liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego.

Konferencja dotycząca modlitwy według 5 kluczy
Neala Lozano 13.12.2017 godz. 18.30

W środę 13 grudnia o godz. 18.30 odbędzie się Msza Św. i konferencja na temat modlitwy uwolnienia według 5-ciu kluczy Neala ( czyt.Nila) Lozano. Naszymi goścmi będą ks. Pavel Ajchler i Joanna Juśkiewicz – posługujący w CzechachZapraszamy osoby ze wspólnot modlitewnych, które modlą się wstawienniczo i które chciałyby poznać ten model modlitwy.

Zapraszają
Liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego

Msza Święta wotywna o Duchu Świętym z modlitwami o uzdrowienie i spotkanie dla wolontariuszy Konferencji oraz zespołu uwielbienia „Agalliasis”

W dniu 26 października b.r. o godz. 17.00 spotkaliśmy się w salce na plebanii, aby podziękować wolontariuszom,  oraz członkom zespołu uwielbienia, którzy posługiwali na Konferencji z Marcinem Zielińskim. W spotkaniu brał udział ks. Marek Mekwiński, który potem odprawiam Mszę Św. i prowadził modlitwy o uzdrowienie. Wszystkich uczestników spotkania, którzy chcą podzielić się działaniem Bożej łaski zachęcamy do złożenia świadectwa swojego uzdrowienia przez wspólnotową stronę internetową.

Już po Konferencji „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”

Możemy powspominać to, co usłyszeliśmy, to czego doświadczyliśmy i nauczyliśmy się w czasie konferencji głoszonych przez Marcina, warsztatów posługi, modlitwy uwielbienia. Było wspaniale, łza się kręci, że to już koniec. Zachęcajmy się nawzajem, abyśmy szli i głosili Ewangelię z mocą każdemu potrzebującemu człowiekowi.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą podzielić się swoim świadectwem z Konferencji, aby  przesłali je  na maila krzyz.smolec@wp.pl lub przez kliknięcie napisu „złóż świadectwo” na naszej stronie internetowej.

Komunikaty organizacyjne dla uczestników Konferencji z Marcinem Zielińskim

W czasie Mszy Świętej w Smolcu ks. biskup o. Jacek Kiciński  skieruje słowo do zebranych w kościele oraz pobłogosławi wszystkich uczestników dwudniowej  Konferencji „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” z Marcinem Zielińskim.

KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE

1. Miejsce spotkania – Centrum Konferencyjne Terminal Hotel ul. Rakietowa 33 Wrocław (Muchobór Wielki) ,

2. Msza Święta odbędzie w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. w Smolcu przy ulicy Kościelnej 4 o godz. 15:00 (5 minut samochodem),

3. Wjazd na parking od godz.7.30., w sobotę oraz o 8.00 w niedzielę.
4. Rejestracja uczestników od godz. 7.30 do 9.00 w sobotę, a od 8.00 do 9.00 w niedzielę. Osoby przybywające na spotkanie w innych godzinach kierują się do osób dyżurujących w Recepcji.

5. Przy rejestracji ważne jest, aby osoba posiadała przy sobie potwierdzenie wpłaty.

6. Osoby przybywające w zastępstwie uczestników spotkania proszone są o posiadanie potwierdzenia wpłaty uczestnika.

7. W recepcji uczestnik spotkania otrzymuje: identyfikator z programem spotkania oraz talony na posiłki (dla tych, którzy je zamawiali),

8. Wejście na salę konferencyjną tylko z oznakowanym identyfikatorem.

9. Prosimy o zachowanie porządku na terenie całego obiektu.

10. Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia odpowiada finansowo osoba, która je spowodowała, a jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to jej rodzic lub opiekun.

11. Prosimy o podporządkowanie się służbom koordynującym pracę na terenie całego obiektu.

12.W czasie przerw zapraszamy do zakupów słodkich bułek, napojów: kawy i herbaty. Sprzedaż w holu przed salą konferencyjną.

13. Na terenie Centrum Konferencyjnego będzie prowadzona sprzedaż książek.

14. Dzieci podczas spotkania  są pod opieką swoich rodziców lub opiekunów.

15. Miejsca w Centrum Konferencyjnym nie są numerowane, każdy zajmuje miejsce przez siebie wybrane.

16. Po ostatniej konferencji Marcina Zielińskiego osoby, które posiadają wolne miejsca w samochodzie proszone są o zabranie osób, które nie mają możliwości dojechania na Mszę Świętą, która będzie sprawowana w Smolcu.

17. We Mszy Świętej mogą uczestniczyć osoby, które nie brały udziału w Konferencji we Wrocławiu.

18. Dla chętnych jest możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej w sobotę o godz. 7:00 w Kościele Św. Michała Archanioła przy ulicy Stanisławowskiej we Wrocławiu.

19. Prosimy o zgłoszenie się szafarzy do posługi we Mszy Św. niedzielnej w Smolcu przed godz. 15.00 do zakrystii (najlepiej ze swoim strojem liturgicznym).

20. Osoby, które szukają noclegu mogą spróbować dzwoniąc do Białej Róży w Smolcu lub np. do Zielonej Doliny w Krzeptowie.

21. W czasie konferencji nie będzie możliwości przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi.

Konferencja z Marcinem Zielińskim w dniach 07-08 października 2017

Zapraszamy na Konferencję „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)”, która odbędzie się w dniach 07-08 października 2017 roku w Centrum Konferencyjnym, Terminal Hotel we Wrocławiu  przy ulicy Rakietowej 33 (Muchobór Wielki).

Naszym gościem będzie już po raz drugi Marcin Zieliński – ewangelizator, głoszący Ewangelię w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, lider Wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic.

W czasie Konferencji będziemy uczyć się przez nauczanie i posługę modlitewną jak wypełnić nakaz Pana Jezusa „Idźcie i głoście”, jak czynić to z ogniem Ducha Świętego  z pasją.

Msza Święta w intencji Konferencji odbędzie się w Parafii p.w. Narodzenia N.M.P w Smolcu w dniu 14 września 2017 r o godz. 18.30 w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wszystkich uczestników Konferencji prosimy o stawienie się w rejestracji w sobotę w godz. 7.30-9.00 celem pobrania identyfikatorów i talonów na posiłki.  Rejestracja będzie czynna w sobotę przez cały czas trwania spotkania. W niedzielę rejestracja będzie czynna od 8.00 do 9.00.

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM KONFERENCJĄ INFORMUJEMY O ZMIANIE MIEJSCA, W KTÓRYM BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ SPOTKANIE NA: CENTRUM KONFERENCYJNE – TERMINAL HOTEL, Wrocław , ul. Rakietowa 33  (Muchobór Wielki)

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRĄ ROZPOCZYNAMY W CZWARTEK 28 WRZEŚNIA  JEST UJĘTA  PO SŁOWIE PRZEWODNIM KONFERENCJI

SŁOWO PRZEWODNIE KONFERENCJI

REGULAMIN KONFERENCJI

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

                                                                   PROGRAM KONFERENCJI 

Posługę muzyczną w czasie Konferencji będzie pełnił
Zespół Uwielbienia Wspólnoty  „Agalliasis”.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – VI rocznica powstania wspólnoty

Po raz szósty nasza Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzi  rocznicę  powstania.

Zaskoczeniem dla nas było wyemitowanie audycji w programie Polskiego Radia na temat dzisiejszego święta. Autorką felietonu jest Pani Elżbieta Nowak.

Aby wysłuchać audycji należy skopiować link i odsłuchać 5 minutową audycję z dnia 14 września.

http://www.polskieradio.pl/37,RedakcjaKatolicka/226,Mysli-na-dobry-dzien

Zapraszamy wszystkich sympatyków  naszej wspólnoty na Mszę Świętą w intencji powstania Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego, która odbędzie się  w Kościele Narodzenia N.M.P. w Smolcu przy ul. Kościelnej 4 o godz. 18.30. Z pozdrowieniami liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego.