Kim jesteśmy?

Maria Vadia
Jesteśmy katolicką wspólnotą modlitewną i ewangelizacyjną, która spotyka się w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolcu. Wspólnota gromadzi się raz w tygodniu na Mszy Św. w środy o godz.18.00, po której rozpoczyna się spotkanie modlitewne połączone z rozważaniem Słowa Bożego metodą Lectio Divina. Spotkania trwają 1,5 godziny i kończą się o godzinie 20.30. We wspólnocie są ludzie w różnym wieku. Głównym elementem spotkań wspólnoty jest głośna, żywa modlitwa. Modlimy się również śpiewem, przez który pragniemy oddać Bogu chwałę. Pewne części spotkania się powtarzają: przywitanie wszystkich uczestników, zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga, dziękczynienie, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia uczestników spotkania, rozważanie Słowa Bożego metodą Lectio Divina.

Przedmiotem rozważania na spotkaniu w środę jest Słowo Boże przeznaczone liturgicznie na następującą po środzie, niedzielę, a zwłaszcza Ewangelia. Spotkanie wspólnoty jest prowadzone najczęściej przez liderów świeckich we współpracy z księdzem proboszczem. Spotkania odbywają się w salce domu parafialnego.

Celem naszym jest pełnienie woli Boga, przez posłuszeństwo nauce Jezusa Chrystusa, zawartej w Ewangelii, w nauczaniu Kościoła oraz prowadzeniu przez Ducha Świętego. Swoje podstawowe powołanie widzimy w słuchaniu Słowa Bożego, Jego rozważaniu, głoszeniu, uwielbianiu Boga oraz posłudze wszystkim potrzebującym.

FILARY

 • raz w miesiącu celebrujemy uroczyście Eucharystię w intencji wspólnoty, najczęściej w środy o godz. 18:00,
 • w pierwsze środy miesiąca, z inicjatywy naszej wspólnoty, modlimy się na Mszach Świętych  o godz. 18:00 ofiarowanych za dusze w czyśćcu cierpiące,
 • cotygodniowe spotkanie Wspólnoty  odbywa się w środy o godz. 19:00, po wcześniejszym udziale w Mszy Świętej parafialnej połączonej z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie tej modlitwy,  wspólnota składa wiele intencji za wstawiennictwem błogosławionej Maryi Dziewicy,
 • adoracja Najświętszego Sakramentu przed lub po Mszy Świętej  w terminach ustalonych z duszpasterzem. Prowadzenie adoracji i czuwania  w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę,
 • modlitwa wstawiennicza,
 • udział członków wspólnoty w rekolekcjach: parafialnych, ewangelizacyjnych, w dniach skupienia, dniach jedności, czuwaniach modlitewnych,
 • od trzech lat  organizowanie i prowadzenie raz w roku Koronki do Miłosierdzia Bożego  na ulicach miast świata w dniu 28 września,
 • współpraca z innymi wspólnotami parafialnymi i poza parafialnymi.

 

CELE

 • Zachęcanie do nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi naszemu Panu i Zbawicielowi.
 • Zachęcanie do zdecydowanego, osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy.
 • Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości.
 • Zachęcanie do udziału w życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy, do stałej formacji pod kierunkiem Kościoła.

krzyz21