Msza Święta dziękczynna za 12 lat posługi w parafii Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego 8 grudnia 2023.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy za 12 lat posługi wspólnoty w naszej parafii. W związku z zakończeniem działalności Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego ofiarowaliśmy parafii trzy komplety ornatów i bieliznę kielichową, które zostały poświęcone przez księdza proboszcza Jarosława przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

W ciągu dwunastu lat posługi naszej wspólnoty uczestniczyliśmy w wydarzeniach modlitewnych jak również organizowaliśmy różne rekolekcje i spotkania ewangelizacyjne w latach 2011 – 2023 :

2011

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 14.09.2011 r. z rozważaniem Ewangelii św. Jana rozdział 3,

-Msze Święte z udziałem wspólnoty ( oprawa muzyczna i posługi liturgiczne)

-Udział członków wspólnoty w rekolekcjach  z o. Johnem Bashobora we Wrocławiu, warsztaty z Nealem Lozano – sesja nt. modlitwa uwolnienia w Opolu ( osoby z parafii również)

-Udział w sesji w Łodzi “Nie lękajcie się” z Patti Mansfield z USA,

2012

spotkania modlitewne co tydzień, spotkanie wspólnotowe z okazji świąt Zmartwychwstania i Bożego Narodzenia, czuwanie w Wielki Piątek i Sobotę, Koronka na ulicach miast świata.

2013

jak w 2012 roku, powołanie wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci 01.06.2013 r. ( w krótkim czasie powstają 3 róże)

2014

jak w 2012 roku, powstaje IV róża p.w. św. Jana Pawła II, rekolekcje z Marią Vadią z USA w Zembrzycach ( rodzice z dziećmi), posługa wspólnoty na rekolekcjach archidiecezjalnych  z o. Antonello we Wrocławiu.

2015

jak w 2012 roku, powstaje V róża p.w. św. o. Pio, udział członków wspólnoty w rekolekcjach dla małżeństw w Świebodzicach z o. Jamesem Manjackalem, pierwsza Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie z o. Andrzejem Smołką sscc 03.06.2015 r. oraz 14.10.2015 r. ( bardzo liczny udział wiernych) z udziałem ks. Zbigniewa Stokłosy, który prowadził również czuwanie 23.05.2015 r. w wigilię Zesłania Ducha Świętego, wygłosił konferencję “Maryja wzorem otwarcia na Ducha Świętego”.

2016

 jak w 2012 r., powstaje VI i VII róża p.w. św. Charbela ( męska) i św. Rity( żeńska), od 20.02 do 21.02.2016 r. wspólnota organizuje dwudniową sesję” Uwielbienie i proroctwo” z Marią Vadią z USA na około 1000 osób we Wrocławiu, dwie Msze Święte z modlitwą  o uzdrowienie z o. Andrzejem Smołką 22.04. i 28.10.2016 r., Warsztaty “Posługa Charyzmatami” z Marcinem Zielińskim 15.10.2016 r.” w Smolcu na ok.350 osób, jubileusz 5-lecia naszej wspólnoty, Udział w warsztatach charyzmatycznych w Licheniu z o. Johnem Bashoborą oraz w narodowych rekolekcjach na których była posługa wolontariatu, festyn z RR za Dzieci w parafii.

2017

jak w 2012 r., powstaje VIII róża p.w. bł. ks. Jerzego Popiełuszko, wspólnota organizuje konferencję “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 07-08.10.2017 r. we Wrocławiu z Marcinem Zielińskim na 800 osób oraz 05-06.05.2017 r. Forum charyzmatyczne ” Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj” w Smolcu na 350 osób z ks. Janem Kruczyńskim, ks. Krzysztofem Kralką SAC i Marią Vadią, dwie Msze Święte z modlitwą  o uzdrowienie z ks. Markiem Mekwińskim  21.06. i 26.10.2017 r., konferencja nt.modlitwy  5-ciu kluczy Neala Lozano w Smolcu 13.12.2017 r. z ks.Pavelem Ajchler i Joanną Juśkiewicz.

2018

jak w 2012 r., dwie Msze Święte z modlitwą  o uzdrowienie z o. Andrzejem Smołką 26.04.2018 r. i z ks. Rafałem Masztalerzem  23.10.2018 r., udział wspólnoty w Wigilii Zesłania Ducha Świętego z Alanem Amesem we Wrocławiu,  w dniach 20.10. do 21.10.2018 wspólnota zorganizowała  na Mszach Świętych w Smolcu spotkanie z byłym alkoholikiem  Stanisławem i Małgorzatą, która posługiwała muzycznie z Apostolstwa Trzeźwości z Rokitna.

2019

jak w 2012 r., dwie Msze Święte z modlitwą  o uzdrowienie z 23.05.2019 r. ks. Rafałem Masztalerzem   i 23.10.2019 z ks. Pawłem Druszczem, wydarzenie “Polska pod Krzyżem” 14.09.2019 r., czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego z o. Krzysztofem Piskorzem ” W mocy Bożego Ducha”.

2020

jak w 2012 r., dwie Msze Święte z modlitwą  o uzdrowienie z 14.05.2020 r. i 15.10.2020 r. z ks. Jarosławem Witoszyńskim , czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 30.05.2020 z ks. Rafałem Masztalerzem” Wielka tajemnica wiary”, na spotkaniach modlitewnych część modlitewna i biblijna ( księga Daniela, Ewangelia św. Mateusza)

2021

jak w 2012 r., dwie Msze Święte z modlitwą  o uzdrowienie z 10.06.2021 r. z ks. Rafałem Masztalerzem i 29.09.2021 r. i czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 22.05.2021 z ks. prof. Włodzimierzem Wołyńcem “Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z poświęceniem figury św. Michała Archanioła- wotum wdzięczności za 10 lat posługi wspólnoty w naszej parafii, prowadzenie nowenny do św. Michała Archanioła przed świętem Archaniołów, prowadzenie wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci (moderator i animatorzy z naszej wspólnoty), Msze Św. z aktami zawierzenia co roku  w dniu 8 grudnia. Na spotkaniach modlitewnych część modlitewna i biblijna ( Apokalipsa, listy do Tesaloniczan)

2022

Jak w 2012 roku oraz rozpoczęliśmy stałe co miesięczne spotkania modlitewne w kościele w ramach cyklu “Czas dla Jezusa – jestem by wielbić Cię”, które odbywały się po Mszach Świętych wotywnych o Duchu Świętym.

W lutym modliliśmy się w intencji rodzin należących do Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego i Różańca Rodziców za Dzieci, o odnowienie naszej wiary i dobre przygotowanie się do Wielkiego Postu.

 24 marca 2022 r. podjęliśmy Duchową Adopcję dziecka poczętego, powierzając Bogu dzieci poczęte, a nie narodzone, by się mogły narodzić w czasie Mszy Świętej.

W miesiącu kwietniu nasza modlitwa obejmowała kapłanów : ks. proboszcza Jarosława i ks. Grzegorza.

W dniach od 29 kwietnia do 7 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w Nowennie do Świętego Michała Archanioła przed przyjęciem szkaplerza Świętego Michała Archanioła przez siedmiu naszych parafian, którzy prowadzili tą nowennę w poszczególnych dniach.

W niedzielę 8 maja w czasie Mszy Świętej powierzyliśmy członków naszych wspólnot należących do szkaplerza, oraz osoby, które przyjęły szkaplerz w tym dniu, w którym świętowaliśmy rocznicę objawień na górze Gargano.

17 maja nasza modlitwa objęła chorych, zgromadzonych na Mszy Świętej i modlitwach o uzdrowienie. Modlitwę prowadził ks. Marek Mekwiński – proboszcz parafii w Bożnowicach.

4 czerwca zorganizowaliśmy czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w godzinach od 19:00 do 24:00. W czuwaniu uczestniczyły oprócz naszej wspólnoty różne grupy parafialne: chór parafialny, chór Smolec Cantans, Zespół Laudate Dominum, Zespół Uwielbienia Scholec. Zaproszonym gościem był ks. Szymon Kocemba z Parafii Opatrzności Bożej, który głosił konferencję dot. Ducha Świętego, przewodniczył Drodze Światła oraz Mszy Świętej. Modliliśmy się o wylanie Ducha Świętego i Jego Darów na uczestników czuwania, ich rodzin oraz wszystkich parafian.

W pierwszą niedzielę sierpnia, jak co roku, modliliśmy się w intencji wprowadzenia święta Boga Ojca całej ludzkości w naszej diecezji, kraju i Kościele Powszechnym na Mszy Świętej. Potem przedstawiciele wspólnoty brali udział w centralnych uroczystościach w Kaliszu z okazji 90 rocznicy objawień Boga Ojca siostrze Eugenii Ravasio. Uroczystościom przewodniczył biskup kaliski, który wygłosił homilię i przewodniczył w Mszy Świętej, po której odbył się koncert uwielbienia z udziałem wielu znanych solistów i zespołów katolickich. W czasie koncertu uwielbienie prowadził ks. Teodor Sawielewicz, a różaniec do Boga Ojca prowadził o. Krzysztof Piskorz.

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasza wspólnota obchodziła 11 rocznicę powstania. Po Mszy Świętej uwielbialiśmy Pana Boga i dziękowaliśmy za 11 lat posługi w naszej parafii.

W dniach od 20 września do 28 września członkowie wspólnoty jednoczyli się na modlitwie w czasie Nowenny do Świętego Michała Archanioła.

Członkowie naszej wspólnoty uczestniczyli w miesiącu wrześniu pielgrzymce do Turcji – śladami Świętego Pawła Apostoła, oraz pielgrzymce do Włoch śladami Jezusa Chrystusa i świętych.

W miesiącu październiku naszą modlitwą obejmowaliśmy mieszkańców naszej parafii , powierzając nas wszystkich Bogu, aby nas chronił. Po Mszy Świętej adorowaliśmy Oblicze Pana Jezusa z Manoppello (Volto Santo)

“O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną” (Ps. 27, 8-9)

8 grudnia Wspólnota Różańca Rodziców za Dzieci składała jak co roku akt zawierzenia swoich dzieci Niepokalanej Maryi Dziewicy w czasie Mszy Świętej, a w dniu 29 grudnia 2022 roku dziękowaliśmy Bogu za miniony rok i prosiliśmy o błogosławieństwo Boże na nowy 2023 rok. Na spotkaniach modlitewnych część modlitewna i biblijna ( listy św. Pawła)

2023

Jak w 2012 roku oraz na spotkaniach modlitewnych część modlitewna i biblijna ( Dzieje Apostolskie, listy do Koryntian).

W lutym Msza Święta ( 17.02.2023 r.) z formularzem liturgicznym na święto Oblicza Chrystusa ( Volto Santo z Manoppello) w intencji chorych, po Mszy Świętej modlitwy o uzdrowienie. Modlitwom przewodniczył ks. Paweł Druszcz salezjanin, egzorcysta. W modlitwach uczestniczyli członkowie wspólnoty “Odbudowa” przy parafii NSPJ we Wrocławiu. Modlitwy odbywały się przy Najświętszym Sakramencie oraz przy relikwiarzu Oblicza Chrystusa ( kopia wizerunku Volto Santo z Manoppello). Relacja z tej modlitwy jest na kanale Youtube – Krzyż Smolec.

W marcu ( 23.03.2023 r.) modliliśmy się za dzieci poczęte a nienarodzone i podjęliśmy Duchową Adopcję Dziecka Zagrożonego Zagładą ( 17 osób).

W  czwartek 20.04.2023 r. Msza Święta odbyła się w intencji naszych kapłanów z okazji imienin oraz Droga Światła ”Jezu ufam Tobie”, którą prowadzili członkowie wspólnoty. Spotkanie ze  Zmartwychwstałym odbyło się przy relikwiarzu Oblicza Chrystusa z Manoppello.

W czwartek, 18 maja 2023 r. modliliśmy się na Mszy Świętej o Ducha Świętego i Jego dary dla naszej parafii i naszej wspólnoty. Po Mszy Świętej prowadziliśmy Drogę Światła wraz z naszym opiekunem ks. Wojciechem. Pieśni Uwielbienia po każdym z 14 spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym prowadził Zespół “NOE”. Droga Światła jest udostępniona na kanale Youtube Krzyż Smolec.

W miesiącu czerwcu liderzy wspólnoty uczestniczyli w rekolekcjach w Ziemi Świętej , gdzie odnowiliśmy sakramenty święte (Chrzest Święty w rzece Jordan, Małżeństwa w Kanie Galilejskiej, Bierzmowania , Namaszczenia Chorych). Rekolekcje te były ubogacone licznymi katechezami biblijnymi, skierowanymi bezpośrednio do uczestników wyjazdu.

W niedzielę 6 sierpnia ks. Proboszcz Jarosław odprawił Mszę Świętą w intencji ustanowienia Święta Boga Ojca całej ludzkości, po której odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, w której uczestniczyło część wspólnoty.

Począwszy od 6 sierpnia uczestniczyliśmy w kolejnych rekolekcjach w Ziemi Świętej o tematyce związanej ze Starym Testamentem (patriarchowie, prorocy). Pobyt obejmował Izrael i Jordanię.

14 września po Mszy Świętej spotkaliśmy się na wspólnym świętowaniu 12 rocznicy powstania naszej wspólnoty.

28 września przygotowaliśmy kolejną Koronkę na Ulicach Miast Świata przy krzyżu parafialnym.

29 września na Święto Archaniołów odbyło się uroczyste przyjęcie kolejnych osób do Szkaplerza Świętego Michała Archanioła.

26 października spotkaliśmy się na modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w Ziemi Świętej, a 26 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla zamówiliśmy Mszę Świętą w tej intencji.

8 grudnia 2023 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. ks. Proboszcz odprawił Mszę Świętą dziękczynną za Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego i jej 12 lat posługi w naszej parafii. Wspólnota ofiarowała dar – komplet 3 ornatów z dodatkami i bielizną kielichową. W tym też dniu Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego zakończyła swoją posługę w parafii.

Dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo i łaskę trwania Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego przez 12 lat w naszej parafii.