Msza Święta Wotywna o Duchu Świętym czwartek 23.02.2017 r. godz. 19.30

W naszej parafii  po raz drugi odbędzie się Msza Św. wotywna o Duchu Świętym w czwartek 23 lutego b.r. o godzinie 19.30.

 

 

O wielkim znaczeniu Mszy świętej o Duchu Świętym pisze w swych tekstach Święta Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego zwana „Małą Arabką” – „Widziałam przede mną Gołębicę   i nad nią przelewający się kielich, tak jakby było w nim źródło. To, co wylewało się   z kielicha, zraszało Gołębicę i obmywało ją. Zarazem usłyszałam głos, który wychodził z tego wspaniałego światła. Głos powiedział: Jeżeli chcesz mnie szukać, poznać,  i pójść za mną, wzywaj Światło, tzn. Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy wzywające Go… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju.

Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać   tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego,  nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy.      I nie umrą w ciemnościach”.                                                                                                                                              [Za:] Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié, Pensées, Editions du Serviteur, 1993, s. 85.

Święta Maria od Jezusa od Ukrzyżowanego, przeżywając wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, w 1869 roku napisała znaną dzisiaj we wszystkich zakątkach świata modlitwę do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej:                                                                                                                       |“Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie, Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem – błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!”

I Msza Św. wotywna o Duchu Świętym – 26.01.2017 r.