O Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Parafii w Smolcu.

W sobotę 22 maja b.r. o godz. 20.00 zgromadziliśmy się w świątyni, aby oczekiwać na Ducha Świętego obiecanego nam przez Jezusa. Rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, częścią IV chwalebną. Modliliśmy się w intencjach:

  • za Ojczyznę, rządzących Polską,
  • za Kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zgromadzenia zakonne, katechetów i misjonarzy.
  • o wylanie Ducha Świętego na naszą parafię, kapłanów, rodziny, dzieci i młodzież,
  • za wszystkich chorych, udręczonych, poranionych, załamanych, zniewolonych przez różne nałogi, aby odwrócili się od grzechów, zawierzyli Bogu i by Duch Święty przemieniał ich życie,
  • o pokój na świecie, aby zaprzestano konfliktów zbrojnych, zwłaszcza tam, gdzie są prześladowani nasi bracia chrześcijanie.

Od początku naszego czuwania towarzyszyli nam kapłani: nasz gość – ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, – od 2014 r. pełni funkcję Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz ks. proboszcz Jarosław Witoszyński.

Następnie uwielbialiśmy Boga przez modlitwę i pieśni chwały, dziękowaliśmy i przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, prosząc o Jego dary. Kościół wypełniła modlitwa:

Duchu Święty przyjdź! Namaszczaj nas! Prowadź nas! Chroń nas! – chcemy żyć w miłości Bożej. Duchu Święty poświęcam się Tobie!

O 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Potem ks. profesor poświęcił figurę Świętego Michała Archanioła, wotum wdzięczności Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego za 10 lat posługi w parafii, a wszyscy zgromadzeni w kościele odmówili modlitwę do Świętego Michała Archanioła.

Nabożeństwo “Drogi Światła” z 14 spotkaniami o tematyce od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego prowadził ks. profesor oraz członkowie wspólnoty.

O godz. 22.00 rozpoczęła się konferencja “Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina” poprowadzona przez ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca.

O godz. 23.00 rozpoczęła się Msza Święta z homilią ks. profesora, która stanowiła drugą część konferencji o Duchu Świętym.

Na zakończenie Mszy Świętej udzielono wiernym uroczystego błogosławieństwa:

Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił
dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, * niech
wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego. W. Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, * który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie
was swoim światłem. W. Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu
tej samej wiary, * niech sprawi, abyście trwali w tej wierze *
i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, †
i Duch Święty. W. Amen.

Konferencja ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca
Msza Święta – homilia
Dar Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego dla parafii. – poświęcenie figury Świętego Michała Archanioła.