Pan Jezus przyszedł do nas z darem uzdrowienia i uwolnienia – 10.10.2019

Składamy Panu Bogu dziękczynienie za Ducha Świętego i Jego dary, jakimi obdarzył zgromadzonych w czasie Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym i modlitw o uzdrowienie.

Msza Święta była koncelebrowana przez ks. Pawła Druszcza i ks. proboszcza Jarosława Witoszyńskiego w intencjach uwolnienia i uzdrowienia wszystkich zgromadzonych w kościele, naszych rodzin i tych, którzy złożyli prośby przez internetową stronę naszej wspólnoty. Homilia ks. Pawła była poświęcona osobie Ducha Świętego. Ksiądz Paweł przypomniał, że apostołowie modlą się modlitwą “Ojcze Nasz”, a w Ewangelii Św. Łukasza padają słowa “proście a będzie wam dane” w kontekście prośby o Ducha Świętego, który jest Bogiem, Osobą, naszym Parakletem, czyli “pomocnikiem”, który zawsze jest obecny przy nas, który daje się nam poznać, ale który może być zasmucony lub rozradowany jak osoba. Duch Święty porządkuje nasze życie. Duch Święty to “Ruah”. On przychodzi by ożywiać nas, daje nam siły duchowe i fizyczne, jak dał Samsonowi. Duch Święty nas uwalnia i mieszka w nas. Wszyscy, którzy są w pobliżu Jezusa, są napełnieni Duchem Świętym (tak jak gąbka sucha napełnia się wodą).

Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważania do adoracji prowadził ks. Paweł, a zespół muzyczny “Noe” prowadził uwielbienie. Pan Jezus uwalniał i uzdrawiał zgromadzonych na modlitwie. Następnie kapłani modlili się indywidualnie nad każdą osobą, która pragnęła modlitwy i błogosławieństwa. Po modlitwach indywidualnych ks. Paweł pobłogosławił każdego uczestnika Najświętszym Sakramentem.

Dziękujemy ks. Pawłowi Druszczowi, który przyjął zaproszenie, aby poprowadzić modlitwy o uzdrowienie i ks. proboszczowi Jarosławowi za wytrwałą modlitwę nad wieloma osobami. Składamy również podziękowanie zespołowi uwielbienia “NOE” za oprawę muzyczną i modlitwę w czasie trzygodzinnego uwielbienia.