Po czuwaniu w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 08.06.2019 r.

Czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy od nabożeństwa Drogi Światła z 14 spotkaniami, do których rozważania składały się z części biblijnej i refleksji modlitewnej dla każdego spotkania. Każde spotkanie rozpoczynaliśmy od zapalenia świecy od paschału. Nabożeństwo prowadził o. Krzysztof Piskorz OCD. Po każdym rozważaniu śpiewaliśmy radosne pieśni ku czci Ducha Świętego. Uwielbienie prowadził Zespół Muzyczny ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Miriam” z Mrozowa przy współudziale zespołu młodzieżowego z naszej parafii „Scholec”. Następnie modliliśmy się o dary Ducha Świętego dla wszystkich zgromadzonych w kościele, oraz dla wspólnot, których członkowie uczestniczyli w modlitwie. Około 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, po czym o. Krzysztof wygłosił konferencję „Duchu Święty natchnij mnie, miłości Boża pochłoń mnie”. Przez cały czas czuwania były obecne z nami relikwie Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – Małej Arabki. O godz. 22.00 przywitaliśmy Scholę karmelitańską pod dyrekcją dr hab. Artura Wróbla, która wykonała Akatyst do Ducha Świętego przy uczestnictwie zgromadzonych w kościele. O 23.00 rozpoczęła się Eucharystia w intencjach : o Dary Ducha Świętego dla wszystkich zgromadzonych, wspólnot i całej naszej parafii oraz w intencji Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci w 6 rocznicę powstania. Czuwanie zakończyliśmy modlitwą do Św. Michała Archanioła po północy.