Po konferencji na temat Modlitwy Uwolnienia
w/g 5 kluczy Neala Lozano

W środę 13 grudnia b.r. o godz. 18.30 zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w intencji powstania Domu Miłosierdzia i podjęcia posługi modlitwy uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano przez kapłana, liderów i członków Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Mszy Świętej przewodniczył ks. Proboszcz Waldemar Kontek  oraz koncelebrował  i wygłosił homilię ks. Pavel Ajchler z Czech.  Po Mszy Świętej odbyła się konferencja na temat modlitwy uwolnienia według modelu pięciu kluczy Neala Lozano. Gościem zaproszonym była Joanna Juśkiewicz – posługująca od trzech lat w Czechach i prowadząca modlitwę uwolnienia od 7 lat. Po wygłoszonej konferencji był czas na pytania od uczestników konferencji.

Modlitwa Uwolnienia wg modelu 5 kluczy

Modlitwa 5 kluczy to model posługi uwolnienia zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS Odnowy Charyzmatycznej zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, zatwierdzony przez Kongregację Doktryny Wiary. Modlitwa koncentruje się na wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę.

Pięć kluczy to:

  1. Wiara i nawrócenie
  2. Przebaczenie,
  3. Wyrzeczenie się zła,
  4. Stanięcie w autorytecie Jezusa,
  5. Błogosławieństwo Ojca.

Wiara i nawrócenie – Nawrócenie to przemiana myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Jezus powiedział: “Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go  zraniliśmy i zamykaliśmy się na Niego. Ważne jest oddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu. Wiara jest złożeniem ufności w Bogu i Jego słowie, aby w oparciu o nie móc wkroczyć na nową drogę życia w królestwie światłości.

Przebaczenie – Wolność odnajdujemy w przebaczeniu. Jeżeli chcemy być podobni do Jezusa musimy z serca przebaczyć innym. Krzyż Jezusa objawia  nam pełnię miłości Boga, “Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdybyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Moc krzyża to moc Bożego przebaczenia. Aby przyjąć ją w pełni, musimy pozwolić jej przepływać przez nas ku innym. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

Wyrzeczenie się złych duchów – Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebrania im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu. Dzięki zidentyfikowaniu strategii nieprzyjaciela oraz kłamstw, które zapewniły im skuteczność, możemy uwolnić się spod jego wpływu i przestać realizować jego plany w naszym życiu.

Stanięcie w autorytecie Jezusa – Każdy chrześcijanin został włączony na mocy Chrztu Świętego w śmierć  i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam przeciwstawiać się działaniu nieprzyjaciela w imię Jezusa. Pismo Święte mówi: “Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4,7). Powierzając nam misję głoszenia Ewangelii  Jezus powiedział: “Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk 16,17). Dlatego złamanie mocy nieprzyjaciela w naszym życiu w imię Jezusa Chrystusa jest  wypełnieniem zadania, które On sam nam powierzył.

Błogosławieństwo Ojca – Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka  jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności jako dzieci światłości, którymi jesteśmy. Cztery poprzednie klucze służą do usunięcia wszelkich przeszkód dla tego, byśmy mogli usłyszeć głos naszego Ojca, który nigdy nie przestaje mówić nam o swojej miłości.

Osoby, które w przyszłości planują zwrócić się z prośbą o taką modlitwę powinny przeczytać pierwszą część książki “Modlitwa Uwolnienia” Neala Lozano.

Liderzy Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego.