Podziel się świadectwem!

Zapraszamy wszystkich do przesyłania na adres Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Podwyższenia Krzyża Świętego świadectw związanych z uzdrowieniem, uleczeniem, uwolnieniem, które dokonały się na Mszach Św. z modlitwami o uzdrowienie w naszej parafii w dniach: 03 czerwca 2015 i 14 października 2015 roku. Przesłane świadectwa mogą być umieszczone na stronie internetowej naszej parafii.

Podzielmy się radością z obecności Chrystusa w naszym życiu, dając tym samym budujący przykład zaufania w Miłosierdzie Boże. Pamiętajmy, że żywa obecność Jezusa w naszym życiu służyć powinna nie tylko nam samym, ale również naszym braciom i siostrom w Chrystusie. Budujmy więc wiarę i dzielmy się radością, oddając Bogu chwałę i uwielbienie. Pamiętajmy, że uzdrowienie dokonuje się czasem dopiero po złożeniu świadectwa czyli oddaniu Bogu należnej Mu chwały:

„Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali:

«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!»

Na ten widok rzekł do nich:

«Idźcie, pokażcie się kapłanom!»

A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł:

«Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?»

Do niego zaś rzekł:

«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,11-19)

Złóż świadectwo