“Polska pod Krzyżem” Smolec 14.09.2019

Przed dwoma laty, w modlitwie różańcowej na granicach Polski zgromadziły się rzesze naszych rodaków, aby błagać Boga o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i świata. Dziś, kiedy obserwujemy coraz więcej sytuacji zagrażających naszej wierze i Kościołowi, chcemy na nowo stanąć do wspólnej modlitwy. Szerzące się antychrześcijańskie ideologie, publiczne bluźnierstwa, napaści na kościoły i kapłanów, znieważanie obrazów Matki Bożej i wizerunków Świętych, domagają się ze strony wiernych podjęcia duchowego dzieła pokuty i moralnej odnowy. Musimy na nowo jako Polska stanąć pod Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Mając to wszystko na uwadze, zapraszamy parafian do włączenia się w akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zapraszamy również wszystkich parafian na Mszę Świętą w dniu 15 września b.r. o godz. 18.00 w intencji Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w 8 rocznicę powstania.

Program:

14.00 Adoracja Krzyża – spotykamy się przy krzyżu na placu kościelnym,

14.30. Droga Krzyżowa w kościele – zakończona modlitwą uznającą Chrystusa naszym Królem.

15.00 Msza Święta – w intencji wydarzenia “Polska pod Krzyżem” – Polaków o Boże błogosławieństwo i  dary Ducha Świętego w kroczeniu drogą Chrystusowego Krzyża, drogą przebaczenia i pojednania, składania świadectwa swojej wiary oraz postawy, by nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać”!

Prosimy parafian o przyniesienie ze sobą krzyży.