“Polska pod Krzyżem” w Smolcu 14 września 2019.

W łączności z uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia modlitewnego “Polska pod Krzyżem” w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasza parafia stała się jednym z 1200 miejsc modlitwy na świecie. Modlitwę rozpoczęliśmy od adoracji Krzyża Świętego o godzinie 14. 00 na którą składały się prośby w intencjach ojczyzny, parafii i każdego z uczestników obecnych pod Krzyżem. Następnie udaliśmy się do świątyni, gdzie odprawiliśmy Drogę Krzyżową z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko. W rozważaniach znalazły się cytowane słowa ks. Jerzego pochodzące z homilii Mszy Świętych za Ojczyznę z lat 1982-1984. Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. proboszcz, a rozważania były przygotowane przez Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego. Na zakończenie Drogi Krzyżowej była odczytana przez ks. proboszcza modlitwa uznania Jezusa Chrystusa Królem każdego z nas. Uwieńczeniem spotkania “Polska pod Krzyżem” była Msza Święta odprawiona w intencji wszystkich Polaków o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w kroczeniu drogą Chrystusowego Krzyża oraz postawy, by nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Spotkanie zorganizowała Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu, posługę muzyczną pełnił Pan Ryszard Muszyński ze Wspólnoty Jeruzalem, oraz zespół młodzieżowy “Scholec”.