Różaniec w intencji pokoju w Ziemi Świętej 26.10.2023

Wraz ze Wspólnotą Różańca Rodziców za Dzieci przed Najświętszym Sakramentem prowadziliśmy modlitwę różańcową – część Światła w czwartek 26.10. 2023 r. w intencji pokoju w Ziemi Świętej.

Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! (Ps. 122,.6-7).