Słowo Boże dla Wspólnoty

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17).

„Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie” (Jer 29, 11-14).

Proroctwo dla Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu wypowiedziane w czasie rekolekcji „Czas Chwały – Uwielbienie i Proroctwo” w niedzielę w dniu 21 lutego 2016 roku.

“Myślę, że Bóg chce Wam powiedzieć, że mówi, że Wasza grupka będzie jak fontanna uzdrowienia, do której ludzie będą mogli przyjść i znaleźć uzdrowienie i odbudowę. Myślę, ze Bóg mówi: Nakładajcie ręce na chorych i wierzcie w to, że będą uzdrawiani i będą się mieli dobrze. Nie odpuszczajcie! Idźcie za uzdrowieniami i cudami! Amen.”