Spotkanie po półrocznej sesji prowadzenia modlitwy według 5-ciu kluczy Neala Lozano.

W dniu 26 listopada b.r.w Parafii Św. Augustyna we Wrocławiu  odbyło się spotkanie osób uczestniczących w półrocznej sesji na temat prowadzenia modlitwy uwolnienia według modelu “pięciu kluczy” Neala Lozano.  Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, modlitwie wspólnotowej i katechezie dotyczącej reguł rozeznawania według Św. Ignacego z Loyoli.