Św. Podwyższenia Krzyża Świętego – 7 rocznica powstania Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu

14 września b.r. zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w intencji naszej wspólnoty. Towarzyszył nam  młodzieżowy zespół muzyczny z naszej parafii. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Grzegorz.  Po Mszy Świętej była możliwość ucałowania relikwii I stopnia Świętego Ojca Pio.  Po Mszy Świętej rozpoczęło się uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu za siedem lat  posługiwania naszej wspólnoty w parafii.  Modliliśmy się Słowem Bożym, które Bóg kierował do nas przez ostatnie 7 lat oraz umacnialiśmy słowem proroczym dotyczącym naszej wspólnoty  – że mamy być “solą wysypującą się z solniczki i fontanną uzdrowienia”.  Uwielbialiśmy Boga pieśnią, psalmami i modlitwą wspólną. Spotkanie zakończyło się modlitwą do Świętego Michała Archanioła w intencji wszystkich uczestników tego spotkania i całej naszej wspólnoty oraz Apelem Jasnogórskim. Następnie odbyła się krótka agapa w salce.