„Jerycho Modlitewne” w intencji zniszczenia koronawirusa

„Jerycho Modlitewne” w intencji zniszczenia koronawirusa

„Jerycho Modlitewne” jest formą modlitwy odwołującą się do wydarzenia w Starym Testamencie, gdzie kamienne mury Jerycha runęły po tygodniu na wskutek trąb wojsk pod wodzą Jozuego. Gdy Jozue, następca Mojżesza wprowadzał naród wybrany, wyzwolony z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, mieszkańcy Jerycha nie byli przychylni przybyszom. Izraelczycy szturmem musieli zdobywać miasto obwarowane potężnymi kamiennymi murami. Nie mogąc sprostać zadaniu tradycyjnym orężem, dowódca armii oblężniczej nakazał wojsku przemarsz wzdłuż murów obronnych przy głośnych dźwiękach trąb. Od huku trąb mury popękały i runęły, miasto zostało zdobyte. Ten historyczny epizod stał się dla nas współczesnych przyczyną do podjęcia szturmu na ogrom zła, jakie w naszych czasach szerzy się we współczesnym świecie. Stoimy wobec przełomowych wydarzeń w dziejach Europy i świata. W nawiązaniu do tego wydarzenia ufamy, że wytrwała modlitwa jest w stanie skruszyć mury wybudowane przeciwko Bogu i życiu.

Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu zaprasza każdego wierzącego do modlitwy, nazwanej ”Jerychem Modlitewnym” w intencji zniszczenia pandemii koronawirusa na całym świecie, a szczególnie w Europie, w Polsce i we Wrocławiu oraz miejscowościach w których mieszkamy i pracujemy.

Modlitwa ta obejmuje również konających każdego dnia i zmarłych, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył życiem wiecznym.

Modlimy się o zdrowie dla chorych i siły dla ich bliskich, w intencji lekarzy, całego personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania  się koronawirusa, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w ich służbie bliźniemu.

Modlimy się w intencji rządzących o mądrość w tym trudnym czasie, a dla kapłanów o dary Ducha Świętego w posłudze wiernym, aby każdy mógł przystąpić do Spowiedzi Świętej w okresie Wielkiego Postu.

Modlimy się o wygaśnięcie pandemii, błagając Boga Wszechmogącego, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia.

Modlimy się o wygaśnięcie pandemii, błagając Boga Wszechmogącego, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia.

Aby się zapisać, należy wejść na stronę: http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/jeryho/ i wypełnić formularz podając dzień tygodnia i godzinę modlitwy (od godz…do godz…).

W każdym tygodniu modlimy się w tym samym czasie. Modlitwa trwa od 25.03.2020 r. do odwołania. Proponujemy, aby w czasie tej modlitwy trwać przed Najświętszym Sakramentem (jeśli nie można w kościele, to on-line przez internet), każda osoba modli się Koronką do Miłosierdzia Bożego i psalmem 91, pozostały czas modlitwy proszę wypełnić według swojego uznania (różaniec, litanie, modlitwa Słowem Bożym). Nie trzeba wypełnić całej godziny, ale można. W danej godzinie może się modlić kilka osób. Modlitwa trwa od 6.00 rano do północy. Na stronie wspólnoty będzie można zobaczyć, ile osób się modli i w jakich dniach i godzinach.

Zachęcamy gorąco do modlitwy w tak ważnej intencji przez każdego wierzącego.