“Polska pod Krzyżem” w Smolcu 14 września 2019.

W łączności z uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia modlitewnego “Polska pod Krzyżem” w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasza parafia stała się jednym z 1200 miejsc modlitwy na świecie. Modlitwę rozpoczęliśmy od adoracji Krzyża Świętego o godzinie 14. 00 na którą składały się prośby w intencjach ojczyzny, parafii i każdego z uczestników obecnych pod Krzyżem. Następnie udaliśmy się do świątyni, gdzie odprawiliśmy Drogę Krzyżową z błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko. W rozważaniach znalazły się cytowane słowa ks. Jerzego pochodzące z homilii Mszy Świętych za Ojczyznę z lat 1982-1984. Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. proboszcz, a rozważania były przygotowane przez Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego. Na zakończenie Drogi Krzyżowej była odczytana przez ks. proboszcza modlitwa uznania Jezusa Chrystusa Królem każdego z nas. Uwieńczeniem spotkania “Polska pod Krzyżem” była Msza Święta odprawiona w intencji wszystkich Polaków o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w kroczeniu drogą Chrystusowego Krzyża oraz postawy, by nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Spotkanie zorganizowała Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu, posługę muzyczną pełnił Pan Ryszard Muszyński ze Wspólnoty Jeruzalem, oraz zespół młodzieżowy “Scholec”.

Już po Mszy Św. wotywnej o Duchu Świętym i modlitwach o uzdrowienie

W środę 21 czerwca o godz. 19.30 odbyła się już po raz szósty  Msza Św. wotywna o Duchu Świętym. Msza Święta była sprawowana w intencji chorych, którzy wypełnili naszą świątynię, w intencji chorych z naszych rodzin, tych, którzy złożyli swoje modlitwy przez stronę internetową Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy Św. każdy uczestnik miał możliwość indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Modlili się kapłani: ks.  proboszcz Waldemar Kontek  i ks. Marek Mekwiński, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. Homilia poruszyła zagadnienie modlitwy uwielbienia i stanięcia przed Panem Jezusem z sercem gotowym do służby: “Błogosławiony ten, kto służy Panu”. Ksiądz podawał liczne przykłady, kiedy to po uwielbieniu następowało uzdrowienie.  Posługę muzyczną pełniła diakonia Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego pod przewodnictwem Ryszarda Muszyńskiego.

Zapraszamy chętnych do składania świadectw dotyczących uwolnienia i uzdrowienia, które miały miejsce po tych modlitwach.

Prosimy o przesyłanie świadectw  na: http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/

JUŻ PO FORUM “JEZUS UZDRAWIA CIEBIE DZISIAJ”

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Forum Charyzmatyczne “Jezus uzdrawia Ciebie dzisiaj”, które odbyło się w Smolcu w dniach 5-6 maja b.r.. Zaproszonymi gośćmi byli, w pierwszym dniu – ks. Jan Kruczyński i ks. Krzysztof Kralka SAC, a w drugim dniu – Pani Maria Vadia z Miami (USA) .  Posługę muzyczną pełnił zespół uwielbienia „N.O.E”. i  zespół  “Armia Dzieci”. W spotkaniu uczestniczyło 250 osób. Uczestnicy reprezentowali wspólnoty z całej Polski (z Wrocławia, z Warszawy, Krakowa,  Nysy,  Jelcza Laskowice, Strzelina, Lubina, Zgorzelca, Oleśnicy,  Oławy, Lutyni,  Żarowa, Kamieńca Wrocławskiego, Radomia,  Kalwarii Zebrzydowskiej, Zamościa, Lublina, Krotoszyna,  Tomaszowa Mazowieckiego, Trzebnicy i Kępna,  Dziękujemy za kapłanów, siostry zakonne i świeckie osoby konsekrowane oraz wszystkich obecnych.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za prelegentów, że przyjęli na siebie powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny wszędzie, gdzie Ich  Pan posyła. I czynią to, będąc posłuszni Duchowi Św., z wielką radością, zachęcając uczestników spotkania nie tylko do modlitwy, ale i do szukania okazji, aby Królestwo Boże się rozszerzało, a dzieje się to wtedy, gdy idziemy w Jego namaszczeniu, będąc posłanymi do tych, którzy są ubodzy, mają serca złamane, są zniewoleni, chorzy, po to by uwielbiać Boga, uzdrawiać chorych.

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą naszą Wspólnotę Podwyższenia Krzyża Świętego oraz wolontariuszom i sympatykom naszej wspólnoty za pomoc, zaangażowanie i życzliwość. Niech Dobry Bóg Wam obficie błogosławi.

Wszystkich, którzy chcieliby złożyć  swoje świadectwo z uzdrowienia prosimy o przesłanie go na maila: krzyz.smolec@wp.pl

Z modlitwą Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu.

Pierwszy Smolecki Orszak Trzech Króli 06.01.2017

Po raz pierwszy Fundacja Orszak Trzech Króli, Stowarzyszenie Chóru „Smolec Cantans” wspólnie z Parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolcu, Stajnią Smolec, Chórem Parafialnym, Scholą, Wspólnotą Podwyższenia Krzyża Świętego i Różańca Rodziców za Dzieci zorganizowali  Orszak Trzech Króli w Smolcu. Orszak wyruszył  6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) po Mszy św.  o godzinie  11.30. Na orszaku zebrała się liczna grupa parafian Smolcu,  Krzeptowa i okolicznych miejscowości.

Rekolekcje w Nowej Soli i Świebodzicach z ks.dr Johnem Bashoborą z udziałem naszej wspólnoty

W dniach 11-13 listopada  w Nowej Soli i 14-16 listopada b.r. w Świebodzicach  nasza wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach z udziałem o. dr Johna Bashobory. Były to bardzo mocne rekolekcje, w których Bóg dotykał wielu uczestników i uzdrawiał ich  fizycznie i duchowo. Były to spotkania, w których Bóg mówił nam, abyśmy byli wojownikami Jezusa Chrystusa, niosącymi Ewangelię do naszych rodzin, wspólnot i miejsc pracy.

W czasie konferencji padło ważne stwierdzenie na temat ewangelizacji rodziny: “Jest bardzo niewiele kościołów na całym świecie, zwłaszcza w Europie, gdzie rodzina przychodzi ze swoimi dziećmi do kościoła. Cała rodzina nie tylko przychodzi do kościoła, ale cała rodzina ewangelizuje. Wtedy małżeństwa nie będą się rozpadać, ponieważ jest ktoś, kto spina te rodziny – łączy je Jezus Chrystus”. Temat tych rekolekcji przygotował uczestników do przeżycia roku duszpasterskiego, który rozpoczynamy w I niedzielę Adwentu. Myślą przewodnią przez cały rok liturgiczny będzie wezwanie “Idźcie i głoście Ewangelię”, do czego jesteśmy powołani.

Marsz Wszystkich Świętych w Kątach Wrocławskich 31.10.2016

20161031_190347

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 rozpoczął się Marsz Wszystkich Świętych, który zgromadził liczne grono wierzących. Wielu z nich było przebranych w stroje, które przypominały nam znanych Świętych. Każdy mógł otrzymać balonik z napisanym imieniem świętego. Rozśpiewany orszak przeszedł przez Rynek miasta i okoliczne uliczki  Zakończył się  wypuszczeniem w niebo baloników  oraz udzieleniem błogosławieństwa wszystkim uczestnikom marszu.

Wspólna modlitwa przy symbolach do peregrynacji Światowych Dni Młodzieży

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w czwartek w godzinach 12:00-15:00 odbyło się spotkanie modlitewne przy krzyżu i ikonie „Salus Populi Romani” na Klecinie w parafii NMP Królowej Polski. Te swoiste relikwie zostały przekazane przez św. Jana Pawła II.

Krzyż został podarowany młodym uczestnikom w roku 1984, na koniec Roku Odkupienia, by głosili, że w Chrystusie Zmartwychwstałym jest odkupienie i zbawienie. Ten krzyż był na wszystkich kontynentach, w wielu krajach świata, miliony ludzi modliły się przy nim, dotykając Bożego Miłosierdzia.

Ikona „Salus Populi Romani”, została przekazana w roku 2000, a od roku 2003 przemierza różne kraje, przygotowując je do spotkania z papieżem. W naszej diecezji symbole były od 03 do 16 kwietnia. W dniu 17 kwietnia 2016 roku zostały przekazane do diecezji gnieźnieńskiej. W czasie pierwszej godziny czuwania, przy śpiewie kanonów z Taize, każdy mógł osobiście podejść do krzyża, uklęknąć i modlić się. Wiele osób obejmowało krzyż w gorącej żarliwej modlitwie. Również modlono się przy ikonie Matki Bożej.

O godzinie 13:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji młodzieży o światło Ducha Świętego i o Boże prowadzenie na drogach życia. Kazanie wygłosił ksiądz prałat Stanisław Rogalski na temat obchodzonej 14 kwietnia bieżącego roku 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wyprowadzenie krzyża i ikony Matki Bożej z kościoła i przejście do kapliczki w parku na Klecinie. Tam nastąpiło przekazanie symboli do kolejnej parafii.

Dziękujemy wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym “Paraklet” za zaproszenie parafian ze Smolca na wspólną modlitwę przy symbolach Światowych Dni Młodzieży.

Świadectwa z rekolekcji z Marią Vadią

Echa rekolekcji – „Czas Chwały- Uwielbienie i Proroctwo” z Marią Vadią, które odbyły się w dniach 20 -21 lutego 2016 roku we Wrocławiu.

Świadectwa uczestników:

IRENA

Chciałabym złożyć świadectwo po rekolekcjach ”CZAS CHWAŁY” we Wrocławiu, otóż została uzdrowiona moja prawa dłoń z przykurczów palców. Kiedy Maria Vadia opisywała tę dolegliwość pomyślałam, że dokładnie mówi o mnie. Zaraz podziękowałam Bogu za to uzdrowienie i przyjmując je uczyniłam znak krzyża na dłoni. Paraliże powracały na krótko, ale mówiłam wtedy: „Panie Jezu przyjmuję Twoje uzdrowienie i dziękuję Ci za nie”. I uzdrowienie stało się moim udziałem. Chwała Ci Jezu.


MARZENA

Byłam szczęśliwą uczestniczką rekolekcji „Czas Chwały – Uwielbienie i Proroctwo” z Marią Vadią. Na rekolekcjach, które Ona prowadzi jestem po raz trzeci. Podczas nich otrzymałam wiele oczyszczeń, uzdrowień oraz radykalnego nawrócenia.

Uzdrowił Pan Jezus moją krew i sztywniejącą prawą dłoń. Wierzę, że na tych rekolekcjach dotknął chorej tarczycy – miałam guzka w lewym płacie tarczycy (badanie wkrótce). Najważniejsze jest to, ze Jezus zajmując się mną, zajął się też moją rodziną, długami, bezrobociem, ciążącymi na nas przekleństwami oraz uzależnieniami. Na rekolekcje przyjeżdżają całe rodziny, obserwując ten stan, z całego serca pragnęłam, abym mogła przyjechać też ze swoją rodziną. Przez około 3 lata modliłam się o tę łaskę i Jezu to usłyszał!

Na tych rekolekcjach byłam z moim nawróconym bratem, jego żoną i ich córeczką (8-lat). Brat był już na takich rekolekcjach z Marią Vadią. Dla bratowej był to szok. Powiedziała, że więcej nie pojedzie. Lecz podczas rekolekcji modliłyśmy się – między innymi za jej koleżankę, która straciła pracę. Kiedy wróciła do Lubina, gdzie mieszkają, opowiadała tejże koleżance o uzdrowieniach i naukach. Podczas opowiadań jej koleżanka otrzymała 3-smsy o propozycji pracy. Poprosiła bratową, aby zapisała ją i jej rodzinę na takie rekolekcje w Lubinie. Chce podziękować Jezusowi za to, co dla Niej zrobił – natychmiast. Natomiast moja bratowa zmieniła zdanie, zadeklarowała uczestnictwo swoje i rodziny na rekolekcjach w Lubinie, które odbędą się w maju 2016 roku. Na te rekolekcje zaproszona jestem i ja!

Jezu Chwała Ci, że mnie wysłuchałeś. Dziękuję za nawrócenia w rodzinie, krewni zrywają z nałogami, bezrobotni mają już pracę, Jezus walczy z debetami na naszych kontach, pomaga spłacać kredyty, nawraca, oczyszcza i umacnia. Daje Ducha Świętego na każdy dzień. Jest z nami, każdego ranka. Zapraszamy, by nas prowadził. Mój brat i ja modlimy się w językach, otrzymaliśmy dar proroctwa. Chwała Panu! Wspólnota „Sychar”


DOROTA

To był CUDOWNY czas i bardzo dziękuję PANU za możliwość uczestniczenia w tych rekolekcjach. Podzielę się, że Jezus spełnił moje marzenie, bo od dłuższego czasu pragnęłam uczestniczyć w rekolekcjach z Marią Vadią, ale wszystkie były daleko od Wrocławia, a mając rodzinę trudno gdzieś jechać w Polskę, a tu proszę Maria przybyła do Wrocławia. Dziękuję, że zorganizowaliście takie piękne dzieło. Niech Pan wam błogosławi, strzeże i prowadzi.

Raczej nie przyjadę na Waszą dziękczynną Eucharystię, bo my w tym samym czasie mamy spotkania swojej wspólnoty, ale duchem będę z wami. Z Panem Bogiem i Maryją

P.S. i będę czekać z niecierpliwością na następną sesję z Marią we Wrocławiu.


ZOFIA

Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam stokrotnie trud zorganizowania Sesji ”Czas Chwały”. Wiadomość przekażę Tym, którzy ze mną uczestniczyli. Na ten czas nie umiem powiedzieć czy przyjedziemy do Was 9 marca. W imieniu mojej grupy serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam z pamięcią w modlitwie. Wspólnota „Emmanuel”


AGNIESZKA I ADAM

Drodzy, bardzo dziękujemy Panu i Wam za czas sesji ”Czas Chwały – Uwielbienie i Proroctwo” z Marią Vadią. To był piękny czas objawiania się Mocy Bożej. Byliśmy pod wrażeniem tego jak garstka ludzi jest w stanie zorganizować tak potężne i bogate duchowo wydarzenie. Pozwolę sobie również na dodanie krótkiego świadectwa. Od dłuższego czasu prosiliśmy Pana o umiejętność rozeznawania Jego woli. Szło nam to z wielkim trudem (rozeznawanie, nie proszenie, tymczasem właśnie podczas ostatniej sesji zostałem obdarowany darem proroctwa! Został on potwierdzony przez owoce i wspólnotę.Z serca dziękujemy za ten piękny czas i błogosławimy Waszą Wspólnotę w Imię Pana Jezusa Chwała Panu!


LIDKA

Raz jeszcze serdeczne dziękuję, za możliwość uczestniczenia w tej uczcie. Panu Bogu Niech będą dzięki za Was wszystkich oczywiście w szczególności za Marie Vadię. Wielu z nas uczestniczyło wczoraj we Mszy Św. w swoich parafiach z wdzięcznością Panu Bogu za Jego Miłość i Wielkie Miłosierdzie. Pozdrawiam serdecznie od naszej Wspólnoty. Z Panem Bogiem.


MARTA

Psalm 145 „Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte Imię na zawsze i na wieki”.

Trudno jest napisać to świadectwo… Wszystko dookoła jakby się sprzysięgło, żebym nic nie powiedziała, nie napisała. Najpierw był radosny wybuch i dzielenie się z bliskimi, potem cisza z drugiej strony słuchawki lub ironiczne spojrzenie. Potem były podszepty: „nie pokazuj się, znowu chcesz być na świeczniku, miałaś być pokorna”. Nagle przyszło zrozumienie, że coś tu nie tak… że za dary od Boga trzeba dziękować, o nich trzeba mówić, jak najwięcej! O Jezu, mimo że dziękuję Ci w duszy, to jednak to za mało. Dziś już po Mszy św. z podziękowaniami za Twoje dary. Za dar mówienia w językach oraz Twoje Słowo od mnie przez Marię – Prawdziwego Apostoła, jak ją nazywałam.

„Masz wielkie pragnienie, aby być bliżej Jezusa Chrystusa. Będziesz napełniona Duchem Świętym, będziesz prorokować. Będziesz patrzeć na bliźniego z miłością, tak jak z Nieba patrzy Pan Bóg”.

Maria modląc się nade mną później powiedziała jeszcze, abym się modliła do Pana w tych sprawach jak najwięcej, co czynię… Tak zapamiętałam…

Moja pieśń w językach rozpoczęła się od słowa: Halal czyli jedno z określeń na „Chwałę” z Biblii.

Co oznacza halal? „Czcić Boga z entuzjazmem, w sposób jasny i przejrzysty. Szczycić się nim i przechwalać, w hałaśliwy sposób, wyglądając jak Ci, którzy się upili winem i wielbią Boga.” Do tego będę zachęcać wszystkich, gdyż Chwała nie jest chwałą, dopóki nie wyrazisz jej zewnętrznie! Dzięki tej Chwale będziesz mógł realizować plany Boże. A chwała w językach, to nie tylko wspólnota, ale tez dom, ulica i każde miejsce, gdzie Pan wskaże.

Dziękuję Ci Panie za Twe Słowa umocnienia. Za wysłuchane modlitwy z prośbami o ZNAK od Ciebie dla mnie. Myślałam, że jestem dziecinna próbując o to Cię prosić. Dziękuję za łaski i dary tak hojne, że wydają mi się, aż nie do ogarnięcia. Teraz już wiem, że słyszysz każde nasze słowo Panie, jesteś Miłosierny tak bardzo, tak pełen miłości do nas ludzi, tak małych i słabych.

Dziękuję Ci św. Józefie za opiekę i łaski oraz Tobie Matko Najświętsza za troskę i miłość. Podczas rekolekcji spłynęło wiele łask. Podeszła do mnie zakonnica, która pokazała mi spisane przez siebie wydarzenie, spotkanie z Panem Jezusem. Prosiła o przeczytanie i żebym powiedziała, co myślę o tym. Był to nieprawdopodobny zaszczyt dla mnie, a ten opis był również niezwykły, choć jednocześnie zwyczajny i bez fajerwerków. Podobnie z modlitwami proroczymi nad innymi uczestnikami rekolekcji. Chwała Pana (a także modlitwa w językach) otwiera zdroje zbawienia ukryte głęboko w nas  (Iz.12,3).

Łaski spływały jeszcze po powrocie do domu i płyną nieustanie, bo tak właśnie „strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” ( J7 ,38-39a).

Tuż przed rekolekcjami wróciłam z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Przywiozłam stamtąd różaniec, który okazał się być przeznaczony dla Marii. Podziwiam jej apostolstwo, jej wiarę i mądrość. Chciałabym lepiej odczytywać głos Pana, tak jak to czyni Maria. Ku ich „pokrzepieniu i pociesze”. Halal!!!

Artykuł z Gościa Niedzielnego: http://wroclaw.gosc.pl/doc/2986136.Buduj-Panu-tron