Uroczystość Zesłania Ducha Świętego z br. Elia w Piskorzowie

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego kilka tysięcy osób uczestniczyło w uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Piskorzowie k. Dzierżoniowa.  Zaproszonymi gośćmi byli brat Elia i ks. Marko z Włoch.  Kazanie wygłosił ks. Marko na temat  życia i posługi brata Elia – włoskiego charyzmatyka, stygmatyka i misjonarza, głoszącego Ewangelię na całym świecie. Brat Elia w Polsce jest już po raz trzeci. Na zakończenie Mszy Świętej  brat Elia modlił się nad całym zgromadzeniem wiernych.