Wspólna modlitwa przy symbolach do peregrynacji Światowych Dni Młodzieży

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w czwartek w godzinach 12:00-15:00 odbyło się spotkanie modlitewne przy krzyżu i ikonie „Salus Populi Romani” na Klecinie w parafii NMP Królowej Polski. Te swoiste relikwie zostały przekazane przez św. Jana Pawła II.

Krzyż został podarowany młodym uczestnikom w roku 1984, na koniec Roku Odkupienia, by głosili, że w Chrystusie Zmartwychwstałym jest odkupienie i zbawienie. Ten krzyż był na wszystkich kontynentach, w wielu krajach świata, miliony ludzi modliły się przy nim, dotykając Bożego Miłosierdzia.

Ikona „Salus Populi Romani”, została przekazana w roku 2000, a od roku 2003 przemierza różne kraje, przygotowując je do spotkania z papieżem. W naszej diecezji symbole były od 03 do 16 kwietnia. W dniu 17 kwietnia 2016 roku zostały przekazane do diecezji gnieźnieńskiej. W czasie pierwszej godziny czuwania, przy śpiewie kanonów z Taize, każdy mógł osobiście podejść do krzyża, uklęknąć i modlić się. Wiele osób obejmowało krzyż w gorącej żarliwej modlitwie. Również modlono się przy ikonie Matki Bożej.

O godzinie 13:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji młodzieży o światło Ducha Świętego i o Boże prowadzenie na drogach życia. Kazanie wygłosił ksiądz prałat Stanisław Rogalski na temat obchodzonej 14 kwietnia bieżącego roku 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wyprowadzenie krzyża i ikony Matki Bożej z kościoła i przejście do kapliczki w parku na Klecinie. Tam nastąpiło przekazanie symboli do kolejnej parafii.

Dziękujemy wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym “Paraklet” za zaproszenie parafian ze Smolca na wspólną modlitwę przy symbolach Światowych Dni Młodzieży.