Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty „Posługa charyzmatami”, które odbędą się 15 października 2016 roku w Smolcu w Świetlicy przy ulicy Głównej 47. Naszym gościem będzie Marcin Zieliński – ewangelizator, lider Wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic. W czasie warsztatów będziemy odkrywać to, co jest naszym udziałem w Chrystusie oraz naszą tożsamość jako wierzący.

 ZAPISY ZAMKNIĘTE.

Prosimy o modlitwę wspólnotową i osobistą oraz post w intencji bezpiecznego przebiegu warsztatów, prowadzących, uczestników i organizatorów, a także o dobre owoce tego dzieła.

Marcin-Zielinski

Nowenna do Ducha Świętego  przed Warsztatami –                                     06.10.2016  – 14.10.2016.

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu 06.10.2016 r:

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus “zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

 Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu 07.10.2016 r:

Pismo święte poucza: “Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu 08.10.2016 r:

Pismo święte poucza: “Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu 09.10.2016 r:

Pismo święte poucza: “Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych”

(2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu 10.10.2016 r:

Pismo święte poucza: “Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu 11.10.2016 r:

Pismo święte poucza: “Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu 12.10.2016 r:

Pismo święte poucza: “Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu 13.10.2016 r:

 Pismo święte poucza: “Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,9-12).

 

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu 14.10.2016 r:

Pismo święte poucza: “Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić  (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Stworzycielu Duchu przyjdź

 1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 1. Pocieszycielem jesteś zwan,

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość ognia żar.

 1. Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

 1. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy swej.

 1. Nieprzyjaciela odpędź w dal,

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym,

Miniemy zło, co kusi nas.

 1. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Będziemy nie tylko głosić, ale i doświadczać tego, co Bóg przygotował dla nas przez Ducha Świętego. W czasie warsztatów będzie miało miejsce uwielbienie, świadectwa, nauczanie i posługa modlitewna o nowe napełnienie Duchem Świętym oraz modlitwa o uzdrowienie. Posługę muzyczną w czasie warsztatów będzie prowadził zespół uwielbienia “NOE”

zespol_noe

*Przyjdź na warsztaty, a zmieni się Twoje życie, Bóg odkryje przed Tobą nowe drogi.*

 

Msza Święta w intencji tego dzieła odbyła się w niedzielę 24 września 2016 r. o godz. 12.30 w Parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu.

Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolcu

 Słowo przewodnie warsztatów:

„Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę,
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
<by rozweselić płaczących na Syjonie>,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Nazwą ich terebintami sprawiedliwości,
szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia”
(Iz 61, 1-3)

PROGRAM WARSZTATÓW

9.00 – 10.00  Rejestracja

10.00 – 10.30 Uwielbienie

10.30 – 10.45 Świadectwo osoby ze wspólnoty „Głos Pana”

10.45 – 11.30 Konferencja I – „Tożsamość i posłannictwo wierzącego w Chrystusie”

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.30 Uwielbienie

12.30 – 13.30 Konferencja II – „Posługa głoszenia Dobrej Nowiny w mocy Ducha Św.”

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 15.00  Uwielbienie i Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 – 16.00  Konferencja III – „Skuteczność ewangelizacji i czynienie uczniów”

16.00 – 16.15 Przerwa

16.15 – 17.30 Posługa modlitewna z zaangażowaniem uczestników – modlitwa o nowe napełnienie Duchem Świętym i modlitwa o uzdrowienie.

17.30 -18.00 Przerwa (przejście do kościoła)

18.00 Msza Święta (parafialna)

REGULAMIN WARSZTATÓW

 1. Organizatorem warsztatów jest Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego przy Parafii Narodzenia N.M.P. w Smolcu.

 2. Warsztaty prowadzone są zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

 3. Spotkanie ma charakter zamknięty.

 4. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem:   http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/zapisy/

 5. W warsztatach mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.

 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 7. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika warsztatów odpowiada uczestnik, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

 8. W miejscu odbywania się warsztatów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

 9. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

 10. Osoby uczestniczące w warsztatach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń organizatora spotkania.

 11. Rejestrowanie podczas trwania spotkania obrazu i (lub) dźwięku jest możliwe wyłącznie za zgodą organizatora.

 12. Uczestnik naruszający porządek podczas warsztatów i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe.

 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się spotkania bez opieki.

 14. Osoba uczestnicząca w spotkaniu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania warsztatów, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 15. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na warsztaty – zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.).

 16. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas warsztatów przez organizatorów lub osób upoważnionych przez osoby organizujące spotkanie.

 17. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat warsztatów.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych. Wpłata na cele ewangelizacyjne zarejestrowanego uczestnika nie podlega zwrotowi. Wpłaty z tytułu zamówionego obiadu nie podlegają zwrotowi począwszy od dnia zamknięcia zapisów. Rezygnacja z obiadu przed zamknięciem zapisów jest możliwa. Zwracany jest koszt obiadu pomniejszony o prowizję bankową.


Warianty uczestnictwa:
– kapłani, siostry zakonne i dzieci do 5–ego roku życia ponoszą tylko koszty posiłków
– dzieciom do 5 roku życia nie zapewniamy miejsc siedzących

Koszty:
20 zł – wpłata za dzieci i młodzież w wieku 6 do 17 lat,
25 zł – wpłata osoby dorosłej na cele ewangelizacyjne
11 zł – obiad (drugie danie mięsne) + kawa i herbata gratis

wpłaty na cele ewangelizacyjne i za obiady :

88 9574 0005 2001 0005 9789 0113

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Smolcu
55-080 Kąty Wrocławskie
Smolec, ul.Kościelna 4

tytuł wpłaty: na cele ewangelizacyjne + obiad”

Zapisy na warsztaty