Złóż świadectwo

Podzielmy się radością z obecności Chrystusa w naszym życiu, dając tym samym budujący przykład zaufania w Miłosierdzie Boże. Pamiętajmy, że żywa obecność Jezusa w naszym życiu służyć powinna nie tylko nam samym, ale również naszym braciom i siostrom w Chrystusie. Budujmy więc wiarę i dzielmy się radością, oddając Bogu chwałę i uwielbienie. Pamiętajmy, że uzdrowienie … Czytaj dalej Złóż świadectwo