JERYHO MODLITEWNE W INTENCJI ZNISZCZENIA KORONAWIRUSA


    (oprócz własnych modlitw należy także odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Psalm 91)