Już po Mszy Św. wotywnej o Duchu Świętym i modlitwach o uzdrowienie

W środę 21 czerwca o godz. 19.30 odbyła się już po raz szósty  Msza Św. wotywna o Duchu Świętym. Msza Święta była sprawowana w intencji chorych, którzy wypełnili naszą świątynię, w intencji chorych z naszych rodzin, tych, którzy złożyli swoje modlitwy przez stronę internetową Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy Św. każdy uczestnik miał możliwość indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Modlili się kapłani: ks.  proboszcz Waldemar Kontek  i ks. Marek Mekwiński, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. Homilia poruszyła zagadnienie modlitwy uwielbienia i stanięcia przed Panem Jezusem z sercem gotowym do służby: “Błogosławiony ten, kto służy Panu”. Ksiądz podawał liczne przykłady, kiedy to po uwielbieniu następowało uzdrowienie.  Posługę muzyczną pełniła diakonia Wspólnoty Podwyższenia Krzyża Świętego pod przewodnictwem Ryszarda Muszyńskiego.

Zapraszamy chętnych do składania świadectw dotyczących uwolnienia i uzdrowienia, które miały miejsce po tych modlitwach.

Prosimy o przesyłanie świadectw  na: http://wspolnotakrzyzasmolec.pl/